Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Veleještěři byli vyčleněni ze skupiny plazů coby starší a dnes již převážně v jižních tropických oblastech se vyskytující skupina tvorů. Patří sem býložravci i masožravci, většinou impozantních rozměrů.

Ceratopsidi[]

Pár triceratopsů

Triceratopsové patří k nejběžnějším a největším zástupcům ceratopsidů, tedy rohatých veleještěrů. Svůj název si vysloužili trojicí svých největších rohů a nejdříve vyrůstajících, ve skutečnosti však disponují 18ti rohy jen na samotné hlavě. Jsou chodícími pevnostmi, jejich hlavy jsou velice tvrdé, chráněné rohy a rohatým kostěným límcem, zatímco na zádech mají kostěný destičkový krunýř, jejich ocas je nebezpečným kyjem. Zranitelné mají pouze boky a břicho. Jejich délka běžně přesahuje i 8 metrů a vyskytují se v mnoha pestře zbarvených variantách. Pohybují se v menších stádech. I přes svůj vzhled nejsou příliš agresivní, dokud se někdo nepřiblíží k jejcih mláďatům, v takovám případě zcela bez milosti útočí. Není známo, zda-li se vyskytují i na Erutijském souostroví.

Ramforynchové[]

Párek ramforynchů na břehu moře

Ramforynchové jsou veleještěři, kterým se čelisti protáhly do útvaru podobnému zobáku, nicméně v jejich případě opatřeném šavlovitými zuby. Loví ryby, větší druhy však nepohrdnou ani větší kořistí, třebaže přímo člověka napadají vzácně, pokud se nepřiblíží k jejich hnízdištím. Mají duté kosti, podobně jako ptáci, a díky blanám nataženým mezi prodlouženými články prstů na předních končetinách dokáží létat, jsou však na rozdíl od ptáků více odkázáni na stoupavé proudy teplého vzduchu a pokud nesvítí slunce, nemohou příliš dobře létat. Jejich výskyt na Erutijském souostroví zatím nebyl potvrzen. Jejich délka přesahuje i 7 metrů a rozpětí křídel dosahuje běžně až 13ti metrů.

Stegodoni[]

Rodinka stegodonů smolných

Mohutní stegodoni patří k největším býložravým veleještěrům vůbec díky své dálce u největšich druhů přesahující i 15 metrů. Mají velmi mohutně stavěné tělo a zcela nezaměnitelné jsou jejich štítovité kostěné útvary na zádech, které jsou pokryty hustě prokrvenou kůží. Ta má obdobnou funkci jako u diemetradonů - slouží k tepelné regulaci a občas i ke komunikaci. Na ocase mají 4 velice nebezpečné ostny. Člověku nejsou nebezpeční, pokud si od nich udržuje dostatečnou vzdálenost. V oblasti Erutijského souostroví dosud spatřeni nebyli.

Raptoři[]

Ravasaur obrovský, největší z raptorů

Největší spatřené exempláře raptorů měřily na délku i přes 6 metrů. Jsou velice rychlí, loví ve smečkách a při lovi na svou kořist skáčou. K udržení se na ní jim velice dobře sloužé mohutné drápy, zejména nejdelší na zadních končetinách, umístěné na velice pohyblivých prstech. Patří k obávaným predátorům především proto, že si vybírají zcela bez rozdílu menší i větší kořist a bez problému napadají i člověka. Není známo, zda-li se vyskytují i na Erutijském souostroví.

Devilsauři[]

Devilsaur krvavý, největší z devilsaurů

V lokacích, kde se vyskytují, nezpochybnitelně vrcholoví predátoři s mohutnými čelistmi a typickými výrůstky na zádech. Žijí samotářsky a dorůstají až 20ti metrů délky, člověk je pro ně proto pouhou jednohubkou, kterou nikdy nepohrdnou. Chrání si svá velice rozlehlá teritoria a jsou velmi vzácní, setkáni s nimi však příliš nevyhledávají ani ti největší nadšenci (chcete-li šílenci). V oblasti Erutie zatím naštěstí nebyli spatřeni.

Advertisement