Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Válečná magie není považována za školu, pouze za specializaci mága. Váleční mágové jsou specializováni na podporu armády v boji. Jejich hlavním úkolem je chránit důstojníky vojska před útoky nepřátelských mágů a sami se snaží likvidovat nepřátelské důstojníky. Váleční mágové se drží stranou od bitevní vřavy a pokud možno i mimo dostřel nepřátelských mágů. Mnohdy se však stává, že je to právě válečný mág, kdo jako jediný dokáže ohrozit dostatečně schopného válečného mága nepřítele. Dochází tak mnohdy k duelům, během kterých není dobré stát v prostoru mezi dvojicí. Váleční mágové jsou také trénováni ve spolupráci při vytváření velkých kouzel za spojení sil více kouzelníků. Výsledné útoky mohou způsobit těžké ztráty i celým formacím vojáků nebo prorazit magické štíty vyvolávané jednotlivými mágy nepřítele.

Podoba výcviku[]

Na studium válečné magie se mohou učňové přihlásit hned poté, co se učni stanou. Jejich výuka tak může být specializovaná na boj už od samého počátku. Asi nejdůležitější je elementaristika, které se váleční mágové věnují obvykle velmi intenzivně. Destruktivní kouzla za použití ledu, ohně či arkány mohou ohrozit i velké množství nepřátel najednou a zároveň mohou být i velmi praktická při obraně. Štítům je věnována rovněž podstatná část studia. Velký důraz je kladen i na to, aby válečný mág dokázal nejen bránit sebe, ale hlavně ostatní. Očarovávání je ve válečné magii v hojné míře využíváno hlavně k narušování kouzel nepřítele a jejich obracení proti němu. Vyvolávání a Iluze jsou pro válečné mágy spíše jakýmsi bonusem navíc, který používají hlavně pro zmatení nepřítele. Ostatním školám magie se váleční mágové obvykle takřka nevěnují. Váleční mágové obvykle nejsou vyučováni v boji se zbraní, kterou v boji nepoužívají.

Bitevní magie[]

Bitevní magii se v Arathi nikdo na vyšší úrovni nevěnuje. Je extrémně náročná a zahrnuje spojení umění boje se zbraní a kouzly. Bitevní mágové obvykle kouzlí skrze zbraň a spojují tak fyzické a magické útoky do jednoho. Účastní se přímo bitevní vřavy a mnohdy se oblékají i do zbrojí. Obrovská fyzická i duševní náročnost tohoto odvětví však způsobuje, že většina mágů, kteří se o styl bitevní magie byť jen pokouší, padne během chvilky na zem vyčerpáním. Udržení soustředění na šerm a kouzla je rovněž velice náročné a chvilkové vypuštění jednoho či druhého může znamenat smrt nebo ztrátu kontroly nad kouzlem se vším, co taková ztráta může přinést. Všichni zkušenější mágové Cechu se proto pokusů o bitevní magii vzdali a jakékoliv další pokusy o ni svým učňům důrazně rozmlouvají. Faktem však zůstává, že schopný a plnohodnotný bitevní mág je velice nebezpečný a pro magii nevyužívající vojáky téměř nezastavitelný protivník.

Advertisement