Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Trollové všeobecně

Trollové jsou jednou z nejstarších inteligentních ras, které obývají Azeroth. Zástupce jejich druhu, různé kmeny, můžeme nalézt prakticky po celém světě.

Valná většina trollů neuznává autoritu žádnou jinou než vlastní kmen. Výjimkou jsou kmeny Darkspear, Revantusk a Shatterspear (Cata), kteří se hlásí k Hordě nebo k ní dokonce patří (Darkspear). Trolové jsou z většiny vysocí, hubení a svalnatí. Dalo by se říci, že představují mezní bod, spojovací článek mezi orky a elfy, protože mají jak dlouhé uši, tak majestátní kly. Představují dokonalé lovce; dlouhé, silné ruce, rychlé nohy a bleskové reflexy činí z trollů nepříjemné soupeře. Jejich kosti jsou tvrdé a špatně se lámou. Trollové mají na rukou pouze dva prsty a palec, ovšem mnohem silnější a delší, než ostatní rasy. I díky tomu trollové zvládají vystřelovat šípy neobyčejně rychle – další věc, která z nich dělá nepříjemné protivníky. Ačkoli lze trolla zabít fyzickým či magickým zraněním, jejich regenerace jim umožňuje velmi rychlé uzdravení a to i takových zranění, jako je useknutý prst – prostě doroste. Stejně rychle se trollům hojí zlomeniny kostí, řezné a sečné rány – ale pozor! Nefunguje to tak, že troll jeden den utrží tři sečné rány, zlomí si ruku a divočák mu natrhne stehno, a druhý den si vesele běhá po lesích s křepčivým zpěvem na rtech. I trollské léčení chvíli trvá, v závislosti na vážnosti zranění, a rozhodně to není v řádu hodin. Co se týče zbarvení těla, existuje několik možností, proč je troll zelený, modrý nebo fialový. U pralesních trollů pokrývá zpravidla brzy po narození tělo trolla tenoučká vrstva mechu, která způsobuje zabarvení. U lesních trollů není neobvyklá krátká srst. Častým dojmem hráčů trollů je, že troll neumí mluvit a jejich vyjadřování připomíná vyjadřování retardovaného jedince. Tak to ale není. Trollové, jako každá inteligentní rasa, mají vlastní jazyk (s mnoha nářečími, ale vzájemně si většinou rozumí), kterým hovoří plynně a správně. Common language (obecná, obchodní, běžná řeč) je jejich druhým jazykem a jako takový jej neovládají na úrovni rodilých mluvčích, není to ale ani tak, že by se uměli vyjádřit. Trollové rádi protahují slova, změkčují hlásky a uzpůsobují jazyk své mateřštině. Dle lore Blizzu se trollové vyjadřují s jamajským či kubánským dialektem, přičemž kubánský připadá trollům lesním. Protože nevíme, nebo alespoň já, jak zní kubánský dialekt, můžeme ustálit trollí vyjadřování k jamajskému stylu – každý je „mon“, „bro“ apod., můžeme protahovat slova (ne do nekonečna, prosím, tři dlouhá á či jiné samohlásky jsou více než dost!) a můžeme vytvářet po trollím způsobu novotvary a paslova. Ale není to nutné. I mezi troly se najdou jedinci, kteří se, obzvlášť v našich dobách, kdy kontakt s obecnou řečí je běžný, naučili hovořit plynně a bez výrazného přízvuku. A není to nic proti lore.

Trollí historie

Přibližně před šestnácti tisíci lety trollové ovládali ohromná území Kalimdoru, což byl jediný kontinent. Zandalari byli prvním kmenem trollů – kmenem, ze kterého povstaly všechny ostatní. Časem se trollové rozdělili na dvě větve; Amani Empire v lesích středozemí a Gurubashi Empire v jižních džunglích (zde se omlouvám za nechuť překládat slovo Empire; zní to lépe takto). Menší kmeny, žijící daleko na severu, dnes známém jako ostrov Northrend, založily malý národ, Zul’Drak. Nikdy však nedosáhli úspěchu a prosperity jižních kmenů.

Mezi Gurubashi a Amani vládla jistá rivalita, k válečným střetům však docházelo zřídka. Navíc měly tyto kmeny společného nepřítele; civilizaci inteligentních insektoidů Azj’Aqir, kteří ovládali západní části Kalimdoru. Tito brouci byli extrémně nebezpeční, nepřátelští a inteligentní. Trollové bojovali proti těmto broukům několik tisíc let, ale nikdy nezavršili válku vítězstvím. Musí se jim však přiznat, že území ovládané Azj’Aqir značně zmenšili a podařilo se jim civilizaci rozbít na dvě poloviny, které se usídlili v izolovaných koloniích; Azjol-Nerubu daleko na severu, a Anh’Qiraj v jižních pouštích, dnes známých jako Tanaris a Silithus.

Po odsunu Azj’Aqir došlo k dalšímu značnému rozvoji obou trollských kmenů. Přesto se právě v době tohoto rozvoje oddělila od Amani Empire malá skupina trollů, která založila vlastní kolonii v srdci temného kontinentu. Zde zvědové objevili Studnu věčnosti. Některé legendy tvrdí, že Studna proměnila bytosti trollů v mocná stvoření, ze kterých povstali první noční elfové. Domněnka však nikdy nebyla potvrzena.

Tak či onak noční elfové povstali k síle díky Studně věčnosti. Pod jejich útoky se začala říše trollů rozpadat. Elfové systematicky napadali zásobovací konvoje a opevněné tábory. Bohužel Studna věčnosti představovala mnohem více než zásoby magické energie. Došlo ke střetu s Plamennou legií. Ke konci války byla Studna zničena. Energie uvolněná jejím zničením roztrhla kontinent.

Po dlouhá staletí trollové upadali. Národ severních trollů, Zul’Drak, byl ovlivněn nejméně, to však bylo způsobeno i tím, že byl odjakživa nejmenší a nejméně rozvinutý. Trollové z Gurubashi začali hledat pomoc u prastarých božstev a v jejich mystické síle. Oproti centrálnímu panteonu primitivních bohů, které uctívaly všechny kmeny, trollové Gurubashi upadli pod nadvládu mnohem temnějšího.

Hakkar, dle trollských legend, zaslechl volání trollů a rozhodl se je vyléčit. Svá krvavá tajmství předal kněžím a přinesl tak trollům novou sílu a moc, díky níž se začali znovu rozvíjet. Během tohoto spojení se rozšířili po jižních ostrovech a prakticky celé zemi, dnes známé jako Stranglethorn Vale. Hakkar toužil po moci a sice po moci ve fyzickém světě, aby mohl vytvářet mocné kreatury a šířit chaos. Zandalari, nejstarší kmen trolů, pomohl trollům z Gurubashi pochopit jakému monstru zasvětili své modlitby a společně se postavili proti Hakkarovým oddaným, Atal’ai. Válka znovu zdecimovala trolly, ale příznivci Hakkara byli vypovězeni a vyhnáni z jižních džunglí na sever, kde vystavili obrovský chrám Atal’Hakkar k uctívání svého padlého boha. Zbytek kmene Gurubashi opustil svou zničenou zemi. Tři větve, Darkspear, Skullsplitter a Bloodscalp se usadily na vlastním území.

Jednou z nějstarších válek Warcraftu je válka lesních trollů ze Zul’Amanu a vysokých elfů. Legendy praví, že vysocí elfové stavěli své osady na trollích základech, na trollských ruinách, které byly opuštěny po občanské válce s Atal’ai. Trollové byli nedaleko vítězství, když přišli lidé s pomocí pro vysoké elfy. Společně se značným úsilím svých mágů zatlačili trolly do lesů, užívaje oheň, který jako jediný bránil regeneraci trollského těla. Trollí armáda se rozpadla, většina trolllů však byla pozabíjena. Lesní trollové se z porážky nikdy pořádně nevzpamatovali.

Trollí kultura

Trollové jsou z většiny velice izolovaní od okolního světa. Mětšina trollů, s výjimkou několika kmenů (jako Darkspear) dokonce nemluví žádým jiným jazykem než mateřštinou. Trollové, žijící v míru s orky, často mluví i orksky, ale valná většina trollů nemluví jinak než rodným jazykem. Logika napovídá, že ve chvíli, kdy se Horda s lidmi druží, je nutno se naučit společně užívaný centrální jazyk – obecná, běžná, obchodní řeč – common language.

Kanibalismus jest relativně běžnou trolí praktikou. Jen několik uzavřených kmenů kanibalismus zavrhlo, valná většina lesních, pralesních, pouštních či severních trollů však byli kanibalové. Dokonce i Darkspear patřilo ke kanibalským kmenům, dokud se nepřidali k Hordě.

Trollové se dělí na několik ras; lesní trolly, pralesní, pouštní atd. Trollská rasa coby celek obsahovala až dvacet různých kmenů po celém Azerothu. Mezi největší rasy patří lední trollové, kteří obývali Dun Morogh předtím, než je dobyli trpaslíci, a Drakkari.

Bojová umění trollů, čistě bojová, spočívají v jejich neuvěřitelně rychlých reflexech. Troll reaguje podvědomě, spoléhá na rychlost svých nohou a dobře vidí – to z něj činí přírodou nejvybavenějšího lovce WoWka. Tři silné prsty jsou vše, co je zapotřebí k rychlému a pevnému napětí luku. Kly, na rozdíl od orkských, užívají v boji na blízko. Zlomení klu není pro trolla ostudou – kel, podobně jako jiné části těla, trollovi doroste. V boji trollové využívají především dlouhých končetin a tedy dosahu zbraně, která je při jejich rychlosti a síle nijak neomezuje, při boji dvěma či jednou jednoruční zbraní využívá klamů a matoucích technik. Trollové při boji netančí, jak by snad bylo možno usuzovat z jejich způsobu /dance, ale jejich boj působí podobně obratně. Troll krouží kolem soupeře a jeho cílem je udeřit nečekaně a efektivně; jejich boj je velice úsporný na energii. Přes tyto válečné předpoklady se valná většina trollů zaměřuje spíše na vrhací zbraně nebo luk, častou a oblíbenou zbraní je kopí či oštěp. Ryze šermířů je mezi trolly poskrovnu.

Trollí čest

Trollové se o čest zajímají přibližně stejně jako o loňský sníh – nepříliš. Ve svých soubojích se neštítí užít úskok, krutost a brutalitu, aby dosáhli vítězství. Vnímání soubojů trolly je prosté; žádný život není cennější než můj. Trollové jsou stateční, ale ne hloupí, a protože je čest příliš netíží, dokáží včas vycouvat ze situace, která je bezvýchodná. Valná většina trollích válečníků patří do skupiny zákeřných a smrtících zmetků, jejichž nejoblíbenější praktikou je útok ze zálohy a různé lsti a pasti. Tím samozřejmě není řečeno, že neexistuje čestný troll, který bojuje dle regulí, v poli. První „kasta“ válečníků je ale u trollů mnohem častější. Co se týče strategie, trollové většinou bojují spontánně. Zpravidla nepřijmou rozkaz od nikoho kromě příslušníka vlastní rasy a nadto vysoce postaveného. Vymýšlení taktik není u trollů nic obvyklého, preferují brutální, jednoduchý plán. Jediné strategizování přichází při výběru bojiště. Trollové obvykle vybírají takové místo, kde mohou udeřit plnou silou na linie nepřítele a zároveň takové, aby měli kam umístit své vynikající střelce. Trollští střelci dokáží napáchat ve formaci válečníků skutečný „bordel“; jejich šípy, pro srovnání přibližně dlouhé jako menší tágo na kulečník, hravě prorazí svou pohybovou silou i více těl za sebou. Záleží ovšem na kvalitě hrotů.

Trollí xenofobisté, sexisté

Valnou většinu trollí ženské populace tvoří služky, otrokyně popřípadě lehké holky – ano, trollky znají nejstarší povolání světa a těší se za to velké oblibě. Nutno říci, že nejde o prostituci jako takovou – nedostávají zaplaceno. Trollky se tak během nočních či několikadenních „akcí“ oddávají většímu počtu trollů. Jedním slovem orgie. Čím mocnější troll je, tím zpravidla vlastní víc trollek. Trollí ženy se těší ve společnosti prakticky stejné vážnosti, jako muži jen ve chvíli, kdy vyniknou coby šamanky, kvalitní léčitelky nebo úspěšné válečnice.

S xenofobií je to horší. Trolllové nevěří nikomu, kdo jim neprokázal důvěru, úctu či upřímnou snahu o sblížení. I tak se však jejich důvěra vztahuje pouze na jednotlivce, nikoli na rasy, tedy – ve chvíli, kdy se trollům coby kmeni či osadě zalíbí moudré a přátelské vystupování jednoho taurenského druida, rozhodně to neznamená, že může dotyčný přivést ke trollům dva své kamarády a setká se se stejnou srdečností.Podotýkám, že toto je vyňato přímo z oficiální Wiki Blizzu a netýká se to kmene Darkspear, kteří se na život poblíž Hordy adaptovali, ale trollů jako takových. Koneckonců, Darkspear je jen jeden kmen.

Poznámky od Shaataze.

"Zlomyslní Trollové, kteří obývají téměř všechny končiny světa. Jsou známi svoji krutostí a temnou mystikou. Jsou lstiví, barbarští a pověrčiví a v jejich srdcích vře nenávist proti všem ostatním rasám."

Tak se praví na oficiálních Blizzarďáckých stránkách. Jelikož současnou trollí aktivitu jsem odstartoval já, nesu i já určitou zodpovědnost za vzdělávání trollů. Tento článek píšu bohužel z mého rozčarování z rolpleje trollů. Nechci aby jstesi mysleli že trolly hrajou jen špatní a horší hráči. Naopak spousta z nich mě přijemně překvapila ve chvíli kdy jsem si o nich myslel že jsou urážliví a hádaví. Když jsem si myslel že jejich postava mlčí jen proto že neví co říct.

Nicméně některé výjevy a manýry mi zkrátka k trollům nesedí, pokusím se schrnou hrubý základ do několika bodů.

1) Při hraní trolla by jste nejdříve měli zcela zapomenout na veškeré lidské žebříčky, morální hodnoty, a zvyklosti.( Opravdu velká část nedostatků plyne z toho že vaši trollové mají téměř lidskou morálku ) A co to znamená? Tak prozačátek, jestli budete trochu snaživí a podíváte se do historie trollů, zjistíte že to býval největší a nejslavnější národ na celém Azerothu. Jejich kultura se vyvíjela možná i tisíciletí, téměř bez vlivu okolních ras. A témeř každý pochopí že největší události v trollí historii nebyly "Prvomájové revoluce". Veškerou trollí historii totiž provází zákon silnějšího, což je pro nás jako dnešní lidi zcela pasé,a téměř zavrženíhodná věc. Tento zákon se projevuje velmi jednoduše. Místo toho aby se pátralo kdo že má pravdu - o pravdu se bojuje. A pravdu má vždy jen vítěz. Toto je zákon a toto je neměné.

2) Jestli chcete hrát za trolla, smiřte se nejdřív se smrtí Toto tvrzení má velké opodstatnění i naší lidské historii. Stačí si jen vzpomenout na délku života pravěkých lovců. Nutno přiznat že tohle platí především pro malé kmeny a skupiny přeživající v divočině.A vubec, chcete-li napadat, či konfrontovat jiné hráče, je třeba především zmínit že konfrotaci začínáte vy. A tím pádem je třeba upřednostnit pobavení napadeného, před pobavení vaším. Tohle je extrémně duležité.

3) Poverčivost Pro většinu z vás je to už jen pojem. A často se na toto zapomíná. Já pověrčivost vnímám jako především strach z neviděného, nevysvětlitelného a neznámého. A právě tohle je jedna z věcí které by velmi často měli určovat chování trolla. Přiklady: Naštval se na vás bůh? Jste bud v prdeli, nebo budete doufat že vás nějaký jiný bude chránit ( A proto je třeba něco udělat) Měli by jste jít na hřbitov? Jeto místo mrtvých a nejlepší místo kde nasrat duchy. A s těmi si poradí jen šaman. Šaman je na vás zrovna naštvaný ? Mě by v tom případě na hřbitov dostávali jen párem Mamutů. Etc.

Advertisement