Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Transmutace je devátý obor magie nepočítaje nekromancii. Zároveň patří mezi ty nejtěžší. Dovoluje mágovi manipulovat s časem a prostorem a tím pádem "proměnit" někoho nebo něco v něco jiného. Transmutace se dělí na tři důležité kategorie:


Proměny[]

Patří mezi oblíbené odvětví kvůli tomu, že mág je schopný proměnit cíl nejčastěji v ovci nebo prase či ještě něco horšího. Záleží na představivosti mága, ale také na jeho umu a schopnost pro detaily, které si může zapamatovat. Proměny jsou velice náročné na magii, protože proměna člověka na např. ovci mění velkou část hmoty. Naštěstí nejsou efekty permanentní, můžou být částečně či plně permanentní při použití krystalu a jeho energie. Kouzla se však mohou také otočit proti sesílateli. Učni by měli být pozorní a pečliví při jeho sesílání.

Teleportace[]

Teleportace umožňuje sesílateli přemístit sebe nebo ještě někoho na určité místo, které je vzdáleno třeba pouhých pár metrů, ovšem mohou to být i celé země a tisíce kilometrů. Proto rozlišujeme teleportaci na krátkou, střední a velkou vzdálenost. Je velice náročná a ve zdejších poměrech téměř nemožná. Její hlavní nevýhodou je její nebezpečnost, protože při teleportaci jak na krátkou tak na velkou vzdálenost se můžete přemístit do nějakého objektu, pod zem či do vysoké výšky. Učni by si proto měli dávat veliký pozor.

Manipulace s časem[]

V tomto odvětví transmutace mág ohýbá krátké časové linky, takže dokáže zpomalit čas právě probíhajícího okamžiku na krátkou dobu a nebo urychlit plynutí času. Zpomalit nebo urychlit čas na delší dobu nebo se vrátit v čase je za pomocí magie smrtelníků nemožné. Například můžete zpomalit své protivníky, jeho úder mečem nebo také zpomalit svůj pád. Jako každé odvětví transmutace je to velice náročné a namáhavé. Urychlení času je na poli teoreticky možné, ale skoro nikdo to nedokáže praktikovat.

Advertisement