FANDOM


WoWScrnShot 093013 104942
Thandolská úžina je úzká průrva mezi horama, která spojuje západní a východní část Velkého moře. Protíná kontinent na jih od Arathijské vysočiny a odděluje ji tak od bažin na jihu, ve kterých se usídlili trpaslíci. Přes ni vede velký dvojitý most, který zde zbudovali trpaslíci, aby tak spojili své země s lidskými. Přes most tak dříve procházely celé obchodní karavany. Nedávné Anerinovy a obecně Arathorské vojenské akce proti Alteraku však trpaslíky donutily, aby obchodní stezku uzavřeli. S Alterakem více či méně sympatizuje většina lidských království z důvodu, že to on byl napaden, trpaslíci však nemají šanci dostat se přes válečné pásmo mimo Arathi. S Arathorem obchodovat nechtějí, protože by si pak mohli snadno rozdmýchat spory se zbytkem lidských království.

Thandolský most, jakkoliv je mohutný, se postupně rozpadá. Je velice starý a jeden z oblouků se nedávno propadl. Trpaslíci nebrali toto varování na lehkou váhu a druhý, zatím držící oblouk opraivli a podepřeli. Aktuálně k sobě přes most nepouští nikoho, je zcela uzavřen. Do Arathoru však své bratry pouštějí, pokud se zde chtějí uchytit na svou pěst a najít si živobytí v zemi, která nyní víc než kdy jindy potřebuje výrobky těch nejlepších kovářů.