Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Stromy odumírají a listí všech rostlin rudlo do barvy krve.

Letecký pohled na Thala'dor.

Thala'dor se stal symbolem krvavosti celé Velké Erutijské invaze. Toto město rozkládající se na východní části Erutie na okraji Plání bylo kdysi proslaveno svou krásou. Když Horda napadla Erutii, přicházela ze západu a útočila nejdříve na obranu na pláži, posléze na Capito'rei. Civilisté - ženy, děti a nemohoucí - se vydali na úprk do Argetlisu, kde chtěli nalézt útočiště. Po cestě procházeli právě přes Thala'dor, který neměl žádné opevnění a nebyli v něm tehdy takřka žádní vojáci, jelikož nikdo nečekal, že orků bude tolik, že dokáží opustit pláž. Orkská vlčí jízda zde dohnala uprchlíky a brzy za ní dorazila i část pěchoty. Nikoho neušetřili. Jen zlomek dokázal utéct až do Stínoboru a tam se skrýt. Většina byla pobita. Ženy, děti - bez rozdílu. Někdy v této době také zoufalí mágové rozstřelili Hvězdu, což odstartovalo celou sérii drobných magických anomálií po okolí. Nejsilnější známá z nich se na chvíli objevila nad Thala'dorem, v době, kdy zde probíhalo vraždění. Duše mrtvých pak nespočinuly. Dodnes zůstávají u ruin a v podobě duchů a stínů z temné energie se pohybují po okolí. Vzhledem k brutální násilnosti jejich smrti navíc nejsou vůbec přátelští, a to k nikomu. Horda má z Thala'doru hrůzu a Erutijští elfové se tomuto prokletému místu také obrovským obloukem vyhýbají. Jedním ze sekundárních efektů anomálie bylo také krvavé zrudnutí stébel trávy a listí keřů a stromů, ty navíc začaly rychle odumírat. Legenda však praví, že rostliny zrudly od krve, kterou byly donuceny sát.

Advertisement