Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Taureni jsou přes svůj mohutný vzhled kultivovaným a mírumilovným kočovným národem, který si žije nadále svým 

Tauren válečník

poklidným životem na rozlehlých pláních Kalimdoru. Zde se snaží žít v harmonii s přírodou a naslouchat slovům své bohyně – Matky Země. Sami sebe nazývají Shu’halo. Ačkoli jsou velmi klidné povahy, uctívají jako srdce své kultury obřad zvaný “Velký Lov”, při kterém se mladí taureni a taurenky vydávají do světa, aby si v divočině zasloužili uznání svého lidu. Po tom, co jim Go´el (Thrall) pomohl zbavit se útoků ze strany Kentaurů se nakonec přidali k Hordě.Po bezpočet generací kočovali taureni po rozlehlých pláních Barrens, lovili mocné Kody a modlili se k Matce zemi. Kmeny byly roztoušeny po celé zemi a spojovala je jen jediná věc a to je nenávist ke Kentaurům. Hledaje pomoc proti kořistnickým nájezdníkům se náčelník Cairne Bloodhoof spojil s orky, kteří připluli na Kalimdor.


Pověst o stvoření[]

Před dávnými věky dýchla Matka zem do zlatých mlh svítání. Když v jantarových mracích ustalo víření jejího dechu, rozestoupily se a odhalily nekonečná pole prosperující pšenice a ječmene. Byl to základ její práce - velký koš života a naděje. Matka zem pohlédla na nádherné lány a dýchla na ně. Její pravé oko An’she (slunce) dávalo zemi teplo a světlo. Její levé oko Mu’sha (měsíc) uklidňovalo dění na zemi a přinášelo spánek všem stvořením. Takovou moc měl její pohled. Pro každé otočení oblohy otevřela jen jedno ze svých snících očí. Tak proměnila den v noc a dala světu první úsvit. Zatímco její pravé oko sledovalo nový úsvit, jemné dlaně Matky země se rozprostřeli po zlatých pláních. Tam, kde prošel jejich stín se z bohaté půdy začali vynořovat ušlechtilí lidé. Shu’halo děkovali za své stvoření a modlili se ke své milující Matce zemi. 


Významné osobnosti[]

Cairne bloodhoof[]

Náčelník kmene Bloodhoof (Krvavé kopyto). Tato významná osobnost národa Shu´halo je proslulá svou moudrostí.

Cairne Bloodhoof

Mnoho příslušníků národa Shu´halo disponují svou moudrostí, ale o Cairnovi to platí dvojnásob. Jeho věk už také není nízký a tak má i obrovské zkušenosti s bojem i s čímkoliv jiným. Když byl náčelníkem teprve chvíli, začaly útoky kentaurů být mnohem intenzivnější. Cairne proto rozhodl, že se přestěhují ze své dosavadní domoviny v pláních (The Barrens) do horami chráněného Mulgore, kde se budou lépe bránit kentaurským nájezdníkům. Kentauři však jako by to vytušili, zesílili svá vojska v pláních a hlídali jediný průsmyk, kterým se dalo do Mulgore dostat. Naštěstí Cairne potkal Go´ela (Thralla), mladého velitele Orků, který se snažil najít jakéhosi proroka. Řekl mu, že mu pomůže ho najít, když on pomůže porazit kentaury a zabezpečit průchod ostatním taurenům a karavaně. V dnešní době našeho serveru je přibližně Cairne společně s Go´elem momentálně na cestě k velkému prorokovy.


Magatha Grimtotem[]

Požehnána šamanskou mocí, když byla pouze mladá dívka, Magatha hledala moc a prestiž téměř celý svůj život. Stala

Magatha Grimtotem

se matriarchou klanu Grimtotemů skrze domluvené manželství, které mnozí považují za domluvené jí samou. Momentálně je zasnoubena s náčelníkem kmene Grimtotem.


Haamul Runetotem[]

Od dětsví přítel Cairna Bloodhoofa, slouží Hamuul Runetotem jako starší druid Thunder Bluffu. Hamuul se spřátelil s

Haamul Runetotem

mocným nočním elfem Malfurionem Stormragem během nedávné invaze Plamené legie. Velký druid naučil Hamuula mnoho tajemství divočiny a požehnal mu dotekem přírody. Od tohoto času se stal Hamuul čestným členem Cenariova kruhu, a je zaznamenán jako první Shu´halo druid za dvacet generací. Hamuul je zapáleným zastáncem Cairna Bloodhoofa a učí cesty druidů své vážené bratry.
Jak RPit Taurena?[]

Mnoho hráčů si myslí, že je RP taurena velmi složitou záležitostí. Mohu vám s klidem pouze říci že to není složité. Důležité je si uvědomit, jaké má vaše postava základní vlastnosti. Existují celkem dvě vlastnosti, podle kterých by jste se měli řídit a vedlejší vlastnosti si můžete pro svou postavu určit jakékoliv. Upozornuji! Stejně jako každá rasa i taureni mají své černé ovce. Kdyby se někdo vyjádřil tím způsobem, že všichni taureni jsou mírumilovná a klidná stvoření, tak se dotyčný dopouští hrubé chyby. Pokud se dobře zamyslíte, tak je přeci nesmyslem, aby byl každý příslušník rasy doslova stejný. Pro začátečníky doporučuji spíše RPit taurena jako v uvozovkách "obyčejného". Nyní vám zde uvedu základní vlastnosti podle kterých by jste se měli řídit.

  • Moudrost: Musíte si uvědomit že tauren není žádné tupé zvíře které se jen tak pro nic za nic naštve. Taureni jsou inteligentní rasa. Především jsou duchovně založení a je nesmyslem, aby byl dotyčný tauren naprostý hlupák. Inteligence se také odráží na jejich slovní zásobě a proto ovládají kromě své mateřské řeči Taur-ahe také jazyk orků a takzvanou "Obecnou řeč". 
  • Klidná povaha: Taureni jsou známí také svou klidnou povahou. Jen málokdy uvidíte taurena zbytečně naštvaného, jelikož mají především dobrý smysl pro spravedlivý hněv

Vzhled[]

Váha
Muži 200 - 350 Kg
Ženy 150 - 250 Kg
Výška
Muži 217 - 274 cm
Ženy 208 - 264 cm

Upozornění: Jsou vyjímky.

Jsou pokryti hustou, krátkou srstí nejrůznějších barev – obvyklé jsou hnědá, černá a bílá v nejrůznějších odstínech a kombinacích. Vlasy jsou zde hřívou, která bývá v barvě srsti. Poznávacím znamením jsou mohutné rohy a nohy zakončené kopyty a na rukou mají jen tři prsty.

Taur-ahe[]

Děkuji = Owachi

Ten, to, ta, ti = Alo

My, nám = Po

Potřebovat = Tawa

Nechat = Rah

Voda = Kashu

Země = Nokee

Vzduch = Shne

Život = Eche

Ohen = Towa

Plamen = Anohe

Dobře = Awak

Špatně = Aki

Zoufalství = Pikialo

Světlo = Nokee

Hrdina = towa

Déšt = Mani

Tráva = Tanka

Strom/Růst = Awak

Čest = Porah

Sláva = Abalo

Síla = Awaihilo

Legendární = Haolyakee

Rovnováha = Sechalo

Stařešina = Ishte

Náčelník = Awaihilo 

Vůdce = Washte

Ahoj = Nechi

Ahoj (Na rozloučenou) = Ish

Ano = Zhi

Ne = Wa

Čau = Mu

Ty = Chi

Proč = Kee

Advertisement