FANDOM


Stormwindské království (Azerothské království)

How-to-draw-alliance-alliance-world-of-warcraft 1 000000009327 5

Zlatý lev v modrém poli, znak Stormwindu

Po rozpadu Sedmi království se část Arathorské aristokracie rozhodla vypravit přes Dun Morogh, kde uzavřela spojenectví se zdejšími trpaslíky a v zemi daleko na jihu pak založila velkolepé přístavní město Stormwind, které dostalo svůj název po silných větrech, které dennodenně ošlehávají zdi města. Království rychle expanduje, jeho državami jsou dnes Elwynský hvozd, Westfall i Redridské hory.

Ekonomika

Stormwind obchoduje často a rád. Většinou pak s Kul Tiraskými mořeplavci a Dun Moroghskými kupci. Prodává vše od rud, přes dřevo až po potraviny a hotové výrobky.

Náboženství

Royal Guardian Jameson by faxtar

Stormwindský voják v bitevní vřavě

Stejně jako Lordaeronští jsou Stormwindští horlivými vyznavači Svatého Světla, kterému v hlavním městě dokonce vybudovali velkolepou katedrálu, sídlo Církve Svatého Světla. Jen málokdo si vzpomene na starou víru. Většina Stormwinďanů ji nechala ve své bývalé vlasti.

Šlechta

Stormwindskou korunu má v držení původní královský rod Wrynnů, který je krevně spřízněni s Lordaeronskou královskou dinastií. Současným králem je pak Ian Wrynn IV.. Mezi další významné rody patří například Fordragonové nebo Lotharové.