Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Tuto stránku berte spíše jako výzvu pro pokročilejší (a, nic proti, inteligentnější a spíše starší) hráče, začátečníkům bych doporučil ji spíše přeskočit nebo případně jen prostudovat. Pak se můžete rozhodnout, na kolik se budete snažit řešit i tuto problematiku, nebo ji budete ignorovat a pak ponecháte postavě chování, které z velké části odpovídá vám jako hráčům, kteří postavu hrají.

Psychologické profily[]

Mnozí hráči ani sami nevědí, do které ze 4 níže zmíněných kategorií spadají, jisté je však jedno, pokud tuto sekci neřeší, jejich postava vystupuje v RP tak, jak by vystupovali oni. Je velmi těžké hrát jiný typ charakterových rysů, než jaký sami máte v reálu, jedná se o skutečně velkou výzvu, avšak do vašeho RP pak přináší podobná snaha mnoho především pro vás zajímavých situací, které vaše RP posouvají hned o několik úrovní výš. Pokud se považujete za schopné a zkušené hráče, zkuste si dát tuto výzvu, vyberte své postavě jiný charakter, než jaký máte sami a uvidíte, že se jedná o velice poučnou zkušenost, která vám rozšíří obzory především v tom, jak vnímat ostatní, jak s nimi jednat a co od nich očekávat. Dlužno dodat, že charakterové druhy se mohou na první pohled někdy v konkrétních situacích překrývat a mít společné vlastnosti, na příklad cholerik (nestálý extrovert) může občas působit jako sangvinik (stálý extrovert) nebo jako melancholik (nestálý introvert) a to díky jedné ze 2 vlastností, které s nimi sdílí. Chování každého je pochopitelně silně ovlivňováno i životními zkušenostmi, citlivostí na aktuální téma, nedávnými událostmi, výchovou, okolním prostředím (a vztahu jedince k němu) a další hromadou věcí. Jen těžko si však někdy lze plést cholerika s flegmatikem, snad jen když pořádně nevíte, jak flegmatika poznat.

Cholerik[]

Cholerik je nestálý (výbušný) extrovert. Je silně náladový, snadno a rychle se rozzuří, avšak během pár minut je zase v klidu a ochoten se znovu bavit o věci, která jej původně vyprovokovala. Je egoistický, avšak netouží reálně po tom, aby jej ostatní měli rádi, vyžaduje pouze úctu, což v kombinaci s jeho výbušností snadno vede k tomu, že někoho dokáže naštvat - soužití a vycházení s ním nebývá jednoduché. Má sklony k dominanci, bývá schopným nadřízeným, jelikož si umí zejména pro svou výbušnost snadno získat respekt a ten pak udržovat, klade vysoké (někdy však až přehnané) nároky na ostatní i na sebe, bývá perfekcionistou. Může jednat až ukvapeně, jinak ale obecně vyniká v situacích, které potřebují rychlé řešení, jelikož dokáže plnohodnotně vymýšlet za pochodu a ihned přijít s řešením, které nemusí být ideální, ale funguje. Jeho ideální pozicí je proto jakýsi velitel v poli, organizátor dění v týmu či jednotce, který dohlíží na její činnost a pořádek v ní. Neumí vydržet příliš dlouho v klidu, často potřebuje něco dělat, snadno se pro něco nadchne a do toho pak vráží až nadlidské úsilí. To mu však vydrží jen po omezenou dobu, stejně snadno jej zase něco omrzí a pak do toho nedokáže vrazit takřka nic. Celý jeho život je jedna velká horská dráha, kde se velká aktivita střídá s naprostou pasivitou. Neumí prohrávat, chce vítězit, mnohdy i za každou cenu a pak až zpětně hledá omluvy a vytáčky, jak se vyhnout zodpovědnosti za chyby, které nadělal kvůli své soutěživosti a ukvapenosti. Je komunikativní, výřečný (až hlučný) a mívá jen málo respektu pro chyby ostatních, může mít také problém poslouchat jinou autoritu, všeobecně má jeho respekt jen málokdo.

Sangvinik[]

Sangvinik je stálý (poklidný) extrovert. Je komunikativní, přátelský, poměrně optimistický, někdy trochu dětinsky a naivně jednající člověk. Rád se drží ve společnosti ostatních, mívá hodně přátel a snaží se držet ve středu dění, je v jistém smyslu sebestředný a ačkoliv chce mít mnoho přátel, o žádného se příliš hluboce nezajímá, často se může v něčem zapomínat, těžko přiznává své chyby. Rád vypráví příběhy a obecně - rád mluví, někdy však až moc, i ve chvílích, kdy by měl mlčet, má sklon skákat do řeči a mluvit za jiné nebo přehánět. Nemá bariéry v kontaktu s ostatními, ani ve fyzickém, je tím, kdo se nejraději objímá apod. Nemá rád tajemství, je velice zvědavý a z každého se snaží ta jeho tajemství dostávat (někdy až příliš), často kypí nadšením takřka pro všechno, což jej však mnohdy může dotáhnout k tomu, že přelétává od jedné věci k druhé a ve finále nic nedotáhne do konce.

Flegmatik[]

Flegmatik je stálý (poklidný) introvert. Je klidný, přizpůsobivý, máloco jej rozhodí a nemá potřebu příliš mluvit. Jen těžko jej lze urazit nebo rozzuřit a naopak sám jen málokdy jedná tak, aby ublížil ať už slovně, nebo fyzicky jiným. Udržuje si pevný žebříček priorit, který se příliš nemění, jen těžko jej něco více zaujme, takřka se neumí pro nic nadchnout, pevně se však drží všeho, co považuje za důležité. Má sklon pomáhat přátelům, ke kterým bývá pozorný. Není příliš náročný, spokojí se i s málem, problémy řeší opatrně a s rozmyslem, někdy trochu pomaleji, avšak efektivně, může mít ale sklon k přehnané konzervativnosti a kostnatění, nemá rád změny. Nerad říká ne, může být váhavý, ať už u důležitějších, nebo méně důležitých rozhodnutí, avšak jakmile rozhodnutí učiní, nepouští se jej. Občas je těžké jej rozpohybovat, aby něco udělal, mnohdy působí až líně a stává se spíše myslitelem, neumí být tažným koněm a vzácně dává najevo své city. Bývá dobrým vůdcem pro své schopnosti nastavit i na dlouho dopředu připravený plán a toho se držet, navíc se ve svém klidu neukvapuje, málokdy se přepracuje, avšak není vhodný ve chvílích, kdy je třeba jednat rychle.

Melancholik[]

Melancholik je nestálý (výbušný) introvert. Není příliš komunikativní, uzavírá se do sebe, drží se stranou od ostatních. Mívá poměrně vysoké IQ, je přemýšlivý, má rád hudbu a nenávidí hluk, má rád pořádek a oceňuje promyšlenost a detaily. I když se jeví, že jej nic moc nerozhází, je ve sktuečnosti velmi citlivý a pouze nedává svým silným výkyvům nálad průchod na povrch, díky čemuž je mnohdy jen těžko čitelné, jak se aktuálně cítí. Je poměrně pesimistický, často vidí všude problémy a podléhá depresím, trpí nejistotou a cítí se být pomlouván, mívá nízké sebevědomí. Je perfekcionistické povahy, klade poměrně vysoké nároky na okolí a nemá rád, když se něco dělá zbytečně. Je velmi opatrný, mnohdy však až přehnaně nejistý a nerozhodný, mívá však velmi dobré, zajímavé a propracované nápady.

Kladný/záporný[]

Každá postava může spíše tíhnout k dobrým skutkům, snažit se pomáhat ostatním, nebo spíše ke zlým, tedy fungovat jako záporák, škodit okolí. Je zde také možnost držet se zlatého středu, tedy že bude dělat to, co bude aktuálně (podle ní) třeba. Zde se není moc nad čím pozastavovat, z D&D můžete tuto vlastnost znát jako Good/Evil. Pro záporné postavy byla sestavena Příručka pro záporáky.

Řádný/chaotický[]

Ať už postava tíhne více ke zlým nebo k dobrým skutkům, vždy je tady ještě druhá možnost, zda-li se postava chová vždy tak, jak si sama zamane (je chaotická) nebo zda-li dodržuje řád, pravidla, zákony a zásady (je řádná). Z D&D můžete tuto charakterovou vlastnost znát jako Lawful/Chaotic. Obecně platí, že chaotické postavy mohou působit jako úspěšní velitelé, kteří zvládají rychle a efektivně řešit situace tak, jak je zrovna třeba, zatímco řádní jedinci bývají výbornými podřízenými, případně těmi nadřízenými, kteří mají čas a prostor pro delší a klidnější plánování a dodržování zavedených postupů a pravidel. Zde si můžete dobře všimnout užší souvislosti s psychologickými profily.

Advertisement