Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Portagus-Nelegální obchodní kolonie ve které sídlí hlava pirátů Darean Černý Zub.Tohle město se skládálo z :

Pirátské osazenstvo[]

-Celý Portagus žil na obchodech s Piráty. Obchodníci obchodují s Piráty a odkupují jim jejich vzácné, obyčejné, poškozené zboží za malou cenu. Piráti byli hlava osazenstva, bylo asi osm posádek společenstva Portagusu, které bylo pod Dareanem. Piráti dodržovali zákon daný městem a dodržovali ho v jisté míře. Pokud pirát porušil pirátský zákoník nebo zákon města tak byl soudem rozsouzen a trest musel splnit. Každý k pirátům měl určitý respekt a udiv. Malé děti v městě  si hráli na piráty a snily o tom být pirátem, který dobývá všechny moře. Piráti byli v této době jednotní a byli za jednoho.

b)Obchodnické cechy-Byli také vážení lidé, kteří si mohli dovolit možná víc než Piráti. Přeci v tomto městě šlo jen o peníze. Ve městě panovali  tři velké obchodnické cechy,které mezi sebou mají spory. Cechy vykupují své i konkurenční klienty a najímají vrahy na druhé cechy. Takže pokud byla ve městě nějaká vražda nebo zločin,tak šlo z největší části o obchody.

c)Žoldáci- Tito lidé často se snažili dostat nějak do Portagusu. Často hledali nějaký obchod či ochranu nějakého obchodníka. Tohle město jim zaručeně poskytlo práci, takže žoldáci nebyli nějací chudáci, ale měli vysoké jmění, ale zas ta jejich práce byla velmi těžká a riskantní.

d)Obyčejní obyvatelé- Žili klidně v Portagusu, někteří byli rybáři nebo lovci perel. Někteří byli zlatokopové. Chodilo tam i pár občanů ze středozemí prodávat své obilí a dokonce i někteří  tam žili. Bylo to krásné místo. Chudáků kteří se měli špatně bylo jen pár.

e)Stráže města- Byli pod hlavou, jsou vázání pirátským i městským zákonem. Svého Vůdce vždy poslechli na slovo. Strážci byli často jen velká elita. Byli uznávání  i samotnými  piráty. Na strážce města je třeba splnit tři zkoušky. Stráže měli také své hodnosti od vojína až po kapitána.

-vstup do města stál jeden stříbrný, který vždy šel do platů strážců a úředníků a také do kasičky na výstavbu a rozvoj města.

-Ve městě panovala demokracie, která se skládala z Admirála, Starosty, Hlavy obchodníka

Hlavní obchodník- byl nejbohatší a nejvlivnější člověk ve městě, má slabé pravomoci, hlavně se stará o městské obchody, výhodné stavby a o občany (kterým dělá aukce a prodává nabízené a potřebné zboží) Také řešil obchody s legálními městy ze kterých  získají velký zisk.

Starosta- Stará se o diplomacii s jinými městy, stará se taky o své lidi, kteří v něj věří…Starosta je zvolen co měsíc.  Může být sesazen obyvatelstvem kdykoliv. Starosta má právo brát z městské kasičky, povolávat domobranu, může ovládat a přikazovat strážcům města, odmítat nově příchozí, může dávat jakékoliv povolení   (samozřejmě pokud to je obchodní povolení, tak se musí domluvit s hlavním obchodníkem) starosta má pod sebou úředníky (prosté občany).

Admirál-Stará se o všechny válečné složky. Stará se o námořnictví takže o své piráty a stará se o své elitní stráže města, které sám povyšuje. Admirál má právo zranit kohokoliv a může ho popravit kdykoliv a nebo odsoudit. Je to významný člověk města, kterého se možná někteří bojí, ale udržuje město pohromadě. Také jeho lidi vybírají menší daně a pomáhají občanům.

Tyto tři lidi mají týdně možná jednu poradu ani to nemusí být.

Portagus před měsícem byl vyhlazen Kartelem a obyvatelé kteří přežili , tak se přestěhovali díky Riana Kazizoubka (Důstojník Cudné Heleny) Do erutijského souostroví přesněji Erutie , ve kterém pomohli se stavbami Korzárů a domluvili se, že udělají druhý Portagus s jiným jménem. Díky krajiny a Gejzírů město pojmenovali Zamlžené Vrchy. Obyvatelé (obránci, obchodníci) připluli na obchodní lodi, která nyní náleží městu. Ve městě žije asi šedesát lidí z Portagusu a kolem třiceti lidí z Cudné Heleny.

Nyní je město pod útokem koncilu, hledači pokladů a jiných stvůr, které žijí i nežijí na Erutii.

Jejich cílem je udělat velkou obranu, udělat větší obchodní město, které se stále bude živit stejným způsobem jako Portagus.

Zamlžené Vrchy vlastní nyní tři lodě:

-Cudnou Helenu (bitevní k pirátů)

-Valkýra (Válečná loď)

-Alexandria (Obchodní loď)

Ve funkci Admirála je Jenkins Ward aneb Edward Walley

Ve funkci Starosty je Rian Kazzizoubek(není zatím hráč)Ve funkci Obchodníka je Moah-mel Abdí.

Zákony zatím nejsou vymyšlené.Do města pustí každého.

Advertisement