Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Paryby jsou v oblasti Erutijského souostroví velice rozšířené a vyskytují se zde v mnoha druzích. Vyznačují se chrupavčitou kostrou a velice hrubou a drsnou kůží, o kterou je snadné se odřít. Většina se živí dravě.

Žraloci[]

Žralok písečný (vlevo) a bílý

Žraloci jsou velice agresivní a útoční tvorové, kteří se vyskytují ve 4ech základních variantách. Žraloci koráloví jsou na poměry paryb malí, asi 2,5 metru dlouzí fialoví tvorové, kteří sice loví ryby, nicméně si chrání své teritorium a nebojí se zaútočit i na člověka. Žraloci píseční loví u dna na mělčinách a jsou o něco větší, dorůstají přes 4 metry a taktéž mohou napadnout i člověka. Žraloci modří dorůstají více jak 5ti metrů a loví na otevřeném moři, kde útočí na cokoliv, co se hýbe a je menší, než oni, jsou-li na lovu. Nejnebezpečnější jsou však bezkonkurenčně žraloci bílí, kteří dosahujízcela běžně délky až 11 metrů. Mají velké množství trojúhelníkovitých zubů umístených do několika řad, které dorůstají, pokud se vylomí.

Kladivouni[]

Kladivoun písečný

Kladivouni dorůstají srovnatelných rozměrů, jako jejich bratranci žraloci a co víc, mají stejné barevné varianty, čímž si vysloužili i stejná druhová označení. Na rozdíl od žraloků však loví zásadně ryby a na lidi neútočí, nejsou-li sami napadeni. Typická je pro ně hlava osazená velkými výrůstky, na jejichž konci jsou umístěny oči. 

Rejnoci[]

Trojice rejnoků

Rejnoci patří k velice zvláštním tvorům pro svůj unikátní tvar těla, které je ploché a velice široké. Doslova plachtí oceánem, pro člověka nejsou nebezpeční, živí se drobnými živočichy či planktonem. V oblasti Erutijského souostroví dosud nebyli spatřeni.

Žraloci velrybí[]

Žralok velrybí

Tato skupina žraloků v rozměrech dalece přerostla všechny ostatní paryby, je z nich však zdaleka nejméně nebezpečná, jelikož se živí výhradně planktonem. Při své délce až 25 metrů působí jako tvorové, které nelze ohrozit, přesto si na ně však občas dovolují kosatky a jiní, menší dravci, jsou-li v početnějších hejnech. Jejich výskyt v Erutijském souostroví zatím nebyl potvrzen.

Ostříši[]

Trojice ostříšů na lovu

Ostříši se vyznačují protáhlým tělem a výraznou ocasní ploutví, podle které dostali název. Loví výhradně ryby a pro člověka tak nejsou nebezpeční, navíc se s ním málokdy setkají, jelikož se pohybují obvykle ve větších hloubkách, zejéma kolem oblastí, kde se vyskytují mořští ježci. Jsou nejrychlejšími znýmími plavci v oceánu a dorůstají délky až 6ti metrů. Není známo, zda-li se vyskytují i v oblasti Erutijského souostroví.

Advertisement