Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Znak Hordy

Zelení orkové jsou jednou z nejplodnějších ras Azerothu. Pochází původně ze světa Draenor, ze kterého se pod vedením démonů dostali skrze dimensionální bránu do Azerothu, kde začali válku s lidmi a zničili původní Stormwind.

Orkové budovali kdysi velice kultivovanou a vznešenou šamanistickou společnost, dokud nebyly hrdé orkské klany pošpiněny vlivem a mocí Plamenné legie. Následně byly zneužiti k masovému vraždění draeneiů a k invazi do Azerothu. Orkové se však nakonec moci démonů vzepřeli a i když už pozměnila jejich vzhled, jejich kůže zezelenala z původní hnědé, dokázali se od vlivu Legie odtrhnout. Pod vedením náčelníka Thralla, který je přivedl zpátky k šamanismu a k původní síle a slávě Hordy, se přesunuli do Kalimdoru a založili Orgrimmar, který se stal sídlem nového Durotarského národa orků.

Nyní jsou orkové připraveni bojovat už ne za dobytí světa Azerothu, ale za jejich právo v novém světě žít.

Úvod[]

Pro své nepřátele jsou brutálními a děsivými soupeři, vyznačující se zuřivostí a mazaností, která se nedá k ničemu přirovnat. Ke svým přátelům se chovají se čestně a se vznešeností, následujíce staré Draenorské zásady. Mezi orky se ještě najdou ti, kteří praktikují krutá arkanistická umění, ale jejich čas se chýlí ke konci. I přes brutalitu v boji je orkům vlastní milost k jeho soupeřům na úrovni elfího šlechtice. Každý ork dostává ve své společnosti tolik cti, kolik si vydobyje svým válečným uměním a nebo jinou službou klanu. Na počest vykonání slavných činů mohou orkové dostávat i druhá jména, mnohdy je dostávají v souvislosti se svou smrtí.

Vlastní reputace je pro orka důležitá stejně jako klan, ke kterému náleží, a většina by pro její obranu i položila život. Třebaže se může zdát, že se orkové snadno rozzuří, jsou zároveň i drženi na uzdě moudrostí svých vůdců a především šamanů. Jen některé klany ještě zůstaly u svých démonických pánů a Horda i Aliance většinu z nich zničila. Většina současných orků následuje učení Thralla, jehož mentorem ve vedení Hordy byl sám Orgrim Doomhammer, do šamanistických tradic jej uvedl Drek'thar.

Orkové si získali v Azerothu velmi čestné místo. Aliance je sice považuje za divoké a brutální, ale u statních ras si tito zelenokožci získávají často velmi rychle respekt, a jsou schopni kolem sebe shromažďovat komunity, které tvoří dnešní Hordu. Horda bude možná někdy schopna dojít k porozumění si a usmíření se s Aliancí, ale těžko říct, kdy k něčemu takovému může dojít.

Historie[]

Ranná Orkové původně přebývali v Draenoru, konkrétně v travnatém Nagrandu. Zde se toulali v mnoha malých kmenech po 5000 let. Žili v míru s rasou draenei, naopak si procházeli válkami s místními klany ogrů. Přítomnost draeneiů však přilákala Plamennou legii k Draenoru a ta se rozhodla orky zneužít ke zničení dreaneiů. Jeden z eredarských velitelů, Kil'jaeden, prozkoumal svět a poté si udělal loutku z velice respektovaného šamana Ner'zhula. Přesvědčil Ner'zhula, že draeneiové se chystají orky napadnout a porušit mír. Výměnou za službu Legii získali Ner'zhul a jeho následující orkové sílu zničit draneie. Po vypití krve mocného pána pekel Mannorotha se dostali pod plnou kontrolu Legie a vedením velitelů, mezi které patřil například i Grom Hellscream, rozdrtili draeneie.

Temný portál

Vzestup Hordy S masovým vražděním draeneiů opustily orky duchové elementů, které do té doby uctívali. Ner'zhul ustoupil vedení černokněžníka Gul'dana. Celá rasa byla postupně proměněna v zuřivé klany uctívající Legii a spojovala se pod Gul'danem do jedné velké Hordy. Ostatní rasy Draenoru byly rychle ničeny, protože orkové útočily na vše, s čím se setkali. Poté, co už nebylo s kým bojovat, se obrátily klany proti sobě, čehož přeživší draneiové využili k rozjetí partyzánské války, která trvá v Draenoru dodnes.

Ner'zhul sledoval destrukci vlastní rasy a snažil se přijít na to, kde se udála chyba. Obrátil se k duchům a zjistil, že byl Kil'jaedenem oklamán. Opustil Hordu a pokusil se utéct, ale byl chycen, jeho tělo zničeno a jeho duše použita k vytvoření Krále lichů. Gul'dan byl prvním, kdo porušil starou tradici, podle které byli orkové vždy vedeni duchovními vůdci, a vedení Hordy svěřil válečníkovi Blackhandovi, který ještě podtrhl válečný charakter Hordy a působil jako Gul'danova loutka.

Kil'jaeden ukázal Gul'danovi, jak komunikovat s mrtvými, a ten tomuto umění naučil nejlepší černokněžníky Hordy. Mnohé z nich tento výcvik stál život, ale ti, kteří jej úspěšně dokončili, se sdružili v Temném koncilu, který se stal skrze manipulace a intriky skutečnou vůdčí silou Hordy. S příslibem nalezení nového soupeře a zabrání nové půdy Temný koncil znovu sjednotil Hordu a začal prohledávat Zvrácené Nic, aby našel nový svět. Aby tomu nebylo málo, Temný koncil spojil komunikaci s mrtvými s novým uměním magie, nekromancií, která se ihne přidala k té démonické.

Medivhovy vize Jedné noci se o mysl mnoha mocných černokněžníků otřela entita obrovské síly. Gul'dan hledal odpověď na otázku, o co se může jednat, u samotného Kil'jaedena, ale nedostal odpověď. Místo toho tedy pátral přímo po zdroji a po několika týdnech navázal kontakt se samotným Medivhem, Strážcem Tirisfalu ze vzdáleného světa Azeroth. Gul'dan se snažil prozkoumat Medivhův svět, ale když zjistil, že Medivh se snaží o to samé, přerušil spojení, aby mohl získat výhodu.

Medivh pak začal navštěvovat ve snech další černokněžníky Hordy a ukázal jim Azeroth. Ti, kteří nebyli členy Temného koncilu, byli rychle zlikvidováni, a koncil poté sám projednal možnost vyhlášení invaze. Medivh se několik týdnů neukázal a když už si černokněžníci mysleli, že si s nimi pouze hrál, otevřel rift, který se stal základem cesty do Azerothu.

Začátek invaze do Azerothu S vypětím maximálního úsilí černokněžníků byl rift zvětšen tak, aby jím proklouzli orkové. Ačkoliv se první průzkumníci vraceli šílení, ať už z cesty, nebo z toho, co viděli na druhé straně, černokněžníci dokázali potvrdit, že rift skutečně vede do Medivhova světa a je takový, jak jej ukazoval. Rift byl ještě zvětšen, stabilizován v Temném portálu a první jednotka orků byla vyslána, aby postavila základnu a prozkoumala širší okolí.

Veškerá varování temného koncilu, aby byli orkové opatrní, byla brzy k ničemu. Jakmile náčelníci klanů spatřili lidskou rasu, která se jim jevila neskutečně slabá, zmocnila se jich krvežnízivost a napadli nejsilnější centrum lidí v okolí, Stormwind. Pod vedením Cho'galla a Kilrogga Deadeye byli orkové doslova rozdrceni Stormwindskou armádou. Oba náčelníci se začali vymlouvat na chyby druhého a Horda tak byla rozdělena na dvě frakce. Temný koncil se snažil Hordu znovu sjednotit a jmenoval nejvyšším náčelníkem Hordy opět Blackhanda.

První válka mezi orky Hordy a lidmi ze Stormwindu

První válka s lidmi Pod Blackhandovou ocelovou pěstí byl znovu nastolen pořádek. Gul'dan byl poté znovu kontaktován Medivhem, který se zdál být ještě mnohem mocnější, než si do té doby orkové mysleli, ale mnohem méně rozumný. Nařídil Gul'danovi, aby se postaral o zničení Stormwindu a dosadil Medivha na místo nového vůdce lidí. Gul'dan nejdříve odmítl, pro něj člověk ztratil smysl ve chvíli, kdy měla Horda nového soupeře a nové oblasti k plenění a zabírání. Svůj názor však změnil, když mu Medivh nabídl ukázání místa, kde byl uvězněn Sargeras, Kil'jaedenův pán a vůdce Legie. Gul'dan poslal Hordu na Stormwind a ten byl tentokrát zničen, čímž byla První válka ukončena.

Druhá válka s lidmi Během těchto událostí byl klan Frostwolf vyhoštěn do Azerothu jako jeden z mála, který odmítl následovat Gul'dana. Jejich vůdce Durotan byl zabit a jeho ještě ani nemluvící syn ponechán svému osudu v lese. Byl však nalezen lidským šlechticem, který jej využil jako mocného gladiátora, naučil jej lidskému chování, čtení i psaní a také lidské válečné strategii, chtěl totiž velice talentovaného orka využít jako svého vlastního generála. Klan Frostwolf mezitím utekl, po ztrátě svého veškerého vedení, na sever do hor. Lidé se dozvěděli o Medivhově zradě a zaútočili na jeho sídlo. Během tohoto útoku Gul'dan vycítil Medivhovo rozrušení a napadl jeho mysl, pokouše se získat informace o místu, kde je uvězněn Sargeras. Gul'danův útok Medivha rozhodil takovým způsobem, že útoku lidí podlehl, byl zabit a Gul'dan, který byl v té době v jeho mysli, upadl do komatu.

Orgrim Doomhammer zabijí černokněžníky Stínové rady

Když se Gul'dan probral, dozvěděl se ihned o velkých změnách ve vnitřní struktuře Hordy. Orgrim Doomhammer zabil Blackhanda poté, co se dozvěděl, jakou úlohu sehrál ve zmanipulování Hordy, a převzal vedení. Nenechal se ovládnout Temným koncilem, rychle rozkryl, za kolika aférami a intrikami stojí, prohlásil jeho členy za zrádce a zničil jej. Gul'dan přežil jen proto, že s Doomhammerem uzavřel dohodu o založení nového klanu Stormreaver, ve kterém se Gul'dan postaral o vytvoření nemrtvé armády pro Hordu. Byli to právě orkové, mezi kterými se objevili první rytíři smrti, s těly padlých válečníků a dušemi pobitých členů Temného koncilu.

Rytíři smrti se postarali o chycení Alexstraszy a dalil Hordě potřebnou sílu k tomu, aby srazila Alianci na kolena v započnuté Druhé válce, a to i přes fakt, že jak orkové postupovali, získala Aliance na síle díky podpoře trpaslíků, gnómů, vysokých elfů a severních lidských království. Vítězství Hordy bylo na dosah a zdálo se být nevyhnutelným, dokud ji nezastavila zrada a rozpad.

Gul'danova pošetilost Ve chvíli, kdy bylo vítězství na dosah, pověřil Gul'dan náčelníka klanu Twillight's Hammer Cho'galla, aby našel místo věznění Sargerase, o kterém se dozvěděl v Medivhově mysli. Klany Twillight's Hammer a Stormreaver opustily svá místa v Hordě, aby získaly Sargerasovu moc jen pro sebe. Horda náhle ztratila téměř třetinu své síly a byla zastavena na hranicích Lordaeronu. Doomhammer, rozzuřený z takového narušení subordinace, otočil velkou část svých jednotek a vyslal je do zad dezertujícím klanům, aby je potrestal za zradu. To umožnilo Alianci vyrazit do protiútoku a rozdělenou Hordu porazit. Alianční jednotky dorazili až na jih k temnému portálu a zničily jej, čímž ukončili Druhou válku. Třebaže mnohé vlivné osobnosti Lordaeronu chtěly úplné zničení orků, král Terenas se rozhodl být benevolentnější a nechal je shromáždit v internačních táborech. Doufal, že zde orkové ztratí svou nekonečnou krvežíznivost, a tak se díky odříznutí od jejich démonických pánů brzy i stalo. Z orků zbyly bez démonické podpory pouze letargické trosky.

Thrallův vzestup Několik let po ukončení Druhé války se podařilo synovi Durotana utéct od svého věznitele, Aedela Blackmoora, vůdce Durnohldského internačního tábora. Vydal se hledat zbytek svého lidu a setkal se s Gromem Hellscreamem, který vedl klan Warsong. Mezi orky byl nazýván thrallem, orksky to znamenalo otrokem, rychle si však dokázal získat jakožto bývalý gladiátorský šampióna tedy i excelentní bojovní úctu, a dřívější posměšek převzal za své jméno. Stal se Gromovým přítelem a později se setkal i s Orgrimem Doomhammerem, kterému se podařilo utéct z lidského vězení o něco dříve.

Thrall jako náčelník Hordy

Díky Doomhammerovi se dozvěděl o osudu své rodiny a vyrazil heldat klan Frostwolf. Zde se setkal s Drek'tharem, který mu ukázal staré, šamanské tradice, které zbytek Hordy dávno zapomněl. Thrall přísahal, že Hordu očistí od špíny, kterou na ni hodili démoni, a s podporou nejen zbytku klanů Warsong a Frostwolf, ale také samotných elementů, se kterými jej Drek'thar seznámil, začal ničit jeden internační tábor za druhým a orkům, kteří spadli mnohdy na úroveň úplně zlomených zvířat, vrátil sílu, hrdost a to, co postrádali, duchovní vedení v podobě šamanských tradic. Orgrim Doomhammer v bojích u posledního internačního tábora padl a Thrall převzal jeho kladivo a zbroj. Místo, u kterého Doomhammer padl, bylo na jeho počest pojmenováno Hammerfall a stalo se základem pro nové sídlo Hordy. [1]===Přestehování do Kalimdoru=== Thrall znal lidi lépe, než kdokoliv jiný z Hordy a mimo jiné i věděl, že království nebudou nečinně přihlížet, jak se Horda znovu formuje nebo usidluje. K jeho štěstí jej kontaktoval prorok ve formě vrány a poradil mu, aby před lidským protiútokem utekl na západ do Kalimdoru. Thrall neměl lepší řešení nastávající situace, a tak jej poslechl. Ukradl několik lidských lodí a přesunul Hordu přes moře. Po cestě pomohli ostrovním trolům k útěku z jejich domoviny, která se začala potápět do moře během vskutku nepříjemné geologické události. Trolové kmene Darkspear se z vděku k Thrallovi přidali k Hordě. Když dorazili do Kalimdoru, setkali se s Cairnem Bloodhoofem a jím vedenými taury. Horda pomohla taurům proti útokům kočovných kentaurů a z taurů se stala další rasa, která přibyla do Hordy. Cairne řekl Thrallovi o věštci, se kterým by se mohl setkat v hoře Stonetalon Peak, a Thrall se jej rozhodl navštívit.

Klan Warsong byl mezitím poslán do lesů Ashenvale, aby zde natěžil dřevo. Byl to trest za to, že se postavil proti Thrallovým rozkazům a napadl lidi, kteří přišli do Kalimdoru pod vedením Jainy Proudmoore. Zde se setkali s novým, velice mocným nepřítelem, nočními elfy. Warsong neměl proti Strážci lesa Cenariovi, který elfy vedl, žádnou šanci. Brzy však byli orkové nalákáni k fontáně, do které vlil Mannoroth svou krev. Orkové se rozhodli vodu z fontány vypít a kmen Warsong se tak dostal zpátky pod Mannorothovu kontrolu. Se starou démonickou silou se vrhl na elfy a porazil je, dokázal zabít dokonce i samotného Cenaria. Thrall na tyto události reagoval pod radami Medivha, který se ukázal být věštcem ze Stonetalon Peaku i prorokem z Lordaeornu, spojením s lidmi. Společně zajali Hellscreama a očistili jej od Mannorothovy moci. Hellscream a Thrall poté vyrazili za Mannorothem. Thrall byl rychle zneškodněn, ale Hellscream za cenu svého života Mannorotha zabil a osvobodil tak orky od jejich démonického pána.

Založení Orgrimmaru, admirál Proudmoore

Orgrimmar

Poté, co se lidé, elfové a Horda spojili proti druhé invazi Legie do Azerothu v bitvě o horu Hyjal, se Horda vydala hledat si nový domov. Přišla do Durotaru, který ji připomněl, jak kdysi vypadala jejich domovina, a rozhodla se zde usídlit. Centrální město bylo pojmenováno po Doomhammerovi Orgrimmar a s podporou ostatních ras Hordy a Jainy Proudmoore bylo postaveno rychle, při pomoci se zabezpečováním krajiny se velmi vyznamenal například napůl ork, napůl org Rexxar. Klid byl narušen až příjezdem Jainina otce, admirála Proudmoora, který o spojenectví nevěděl a Hordu napadl. Během námořního útoku zničil sídlo trolů na Ostrovech ozvěn a ti byli donuceni se přesunout na břeh Durotaru. Poté, co se ukázalo, že Jaina útok nenařídila, vyrazil Thrall s její pomocí proti admirálovi a ten, neschopen přijmout fakt, že by měl uzavřít mír s Hordou, padl v boji.

Kultura[]

Orkská kultura je vždy spojována s těžkým životem v mnohdy poměrně tvrdých podmínkách. Díky tomu se nikdy nebojí zabíjet, pokud to znamená chránit svůj život nebo osud své rodiny či svého klanu. Bez ohledu na pohlaví platí pro všechny orky, že slabost jednoho může stáhnout všechny. Orkové, kteří jsou považováni za slabý článek řetězu, mohou být trestáni až tím nejvyšším trestem - vyhoštěním z klanu. Jejich kultura může někdy vyhlížet poněkud primitivně a divoce, avšak, jak už to u podobných kultur bývá, je ve skutečnosti mnohem složitější a vznešenější, než se nezkušenému pozorovateli zdá.

Jendotlivé klany se mezi sebou liší více, než jen názvem. Klan Frostwolf například proslul svým velmi benevolentním přístupem k peónům, svým i na orky velice úzkým vztahem s vlky a moudrým šamanským vedením, zatímco například Warsong žije až spartánským životem a peóny prakticky ani nepovažuje za orky, jen za jakousi sloužící podrasu.

Ať už ale ork patří do jakéhokoliv klanu a kultura, kterou žije, je tedy ovlivňována jakýmikoliv vlivy, všichni bez rozdílu ctí stejné společné zásady. V první řadě je to přinést čest a slávu svému klanu (a v rozšíření celé Hordě) a v druhé řadě přinést čest a slávu i sobě. Jednou z největších poct, jakou se může orkovi dostat, je pohostinnost od hostitele. Tauři se při setkání s orky zachovali velice štědře bez ohledu na své vlastní pohodlí, a mimo jiné i tím si u nich získali obrovskou úctu.

V orkské společnosti se nedělá rozdíl mezi pohlavími. Ženy mohou dosáhnout stejných postavení jako muži a i od nich je očekáváno, že budou následovat volání do bitvy se zbraní v ruce. Síla (duševní i fyzická), odvaha, iniciativa a svoboda jsou oceňovány u všech orků stejně. Děti jsou sice považovány za děti svých rodičů, ale prohlašovány za děti celého klanu, třebaže tento a některé další zvyky v poslední době pro roztříštěnost členů jednotlivých klanů po Azerothu upadají a život se tak soustřeďuje spíše do rodin než klanů.

Mezi nejstarší zvyky orků patří například rituál přijmutí nemluvněte. Celý klan se shromáždí na břehu vodního tělesa, ve kterém stojí rodiče novorozence. Matka podá otci dítě, který jej prohlásí za své. Poté požádá klan, aby dal dítěti své požehnání, načež si díte převezme náčelník a přislíbí mu ochranu od klanu, doufaje, že dítě přinese klanu čest a slávu, jak by se měl snažit učinit každý ork. Následně si dítě bere starší šaman, který požádá o požehnání a ochranu dítěte duchy elementů, divočiny i předků. U některých klanů jsou během tohoto rituálu slabá nebo nemocná nemluvňata utopena otcem, avšak jiné, mírumilovnější, jako například právě Frostwolf, od tohoto zvyku upustily.

Mentalita ve zkratce[]

Čest

To nejdůležitější je pro orka, jak už bylo výše zmíněno, čest klanu a jedince. Nikdy se neomlouvají za své chyby a naopak nikdy nevyžadují omluvy od svých soupeřů či nepřátel. Nepřítel se zabíjí nebo nechává žít s tím, že omluvy není třeba slyšet, potřeba je, aby se daná věc nestala znova. Neútočí na nepřátele zezadu nebo ve spánku, střelné nebo vrhací zbraně používají vesměs jen k lovu. Nelžou, drží slovo a dělají vše pro to, aby jejich soukmenovci neměli žádné důvody jimi opovrhovat.

Váží si...

Ork, který se chová čestně a pohostinně se stává velice váženým ve společnosti. Skutečné postavení si však vydobíjí moudří, nebo naopak ve válečnickém řemesle silní a odvážní jedinci. Velkou úctu mají u orků všichni taurové pro jejich moudré vystupování a pohostinnost. Ve velké úctě mají i své předky a pochopitelně elementy a přírodu jako takovou, zejména vlky, kteří jsou pro orky partneři, přátelé, ochránci, strážci i jízdní zvířata a je pro ně nemyslitelné je lovit. Rovněž se o nich dá říct, že pro své sepjetí s duchy žijí v mnohem větší harmonií s přírodou, než většina jiných ras. Pokud není duchovní nebo taur ve velícím postavení, nemusí sice ork řídit tím, co mu říkají, ale měl by jejich názory plně respektovat a dotýkat se jich jen velmi opatrně, pokud vůbec.

Opovorhují a vadí jim...

Orkové se staví velmi chladně, odtažitě a až opovrživě nejen k černokněžnictví, ale obecně k arkanistickým praktikám. Mágy sice ještě úplně neodsoudili, ale přistupují k nim odměřeně a s opatrností. Opovrhují těmi, kdo se chovají nečestně, lžou apod. Velmi ostře se staví proti každému, kdo neumí projevit požadovanou úctu. Ork se má chovat čestně a snažit se být pro klan tím nejlepším možným přínosem, zároveň by ale měl vždy podřizovat rozkazům nadřízených, v opačném případě to pro něj znamená boj, který může končit vážným zraněním, nebo vzácně i smrtí poraženého.

Pokud orkský válečník neprojevuje požadovanou úctu někomu, kdo si jej sám nesrovná pro svou poklidnost a mírumilovnost (šaman, taur apod.), je často velmi rychle zkrocen ostatními orky. Ork by měl vždy dbát o to, aby jej mělo okolí v takové úctě, jakou si u klanu vysloužil, ale to samé platí i opačně. Další zavrhovanou činností je v orkské splečnosti otrokářství. Dříve bylo orky poměrně často praktikováno, ale v souvislosti se zkušensotmi z internačních táborů a Thrallovým vedením se orkové naučili otrokářstvím opovrhovat, a je možné, že některé klany jej zcela zakazují.

Jména[]

Získávání

Jména mnohých orků jsou tvořena mixem orkských slov s často již skrytým, pradávným významem. Jsou šířena na další generace hlavně skrze úctu, ve které orkové chovají své předky. Často se jejich jména vážou na předměty nebo příbuzné. Standartní příjmení u orků neexistují, orkové si je získávají svými činy nebo někdy až po smrti. Přesto může syn přebrat jméno otce v případě, že je zaslouženo skutečně velkými činy pro klan a Hordu a syn se chce ujistit, že toto jméno skutečně nebude zapomenuto. Tím, že jej přebírá, na sebe bere i část zodpovědnosti za ono jméno a stává se pokračovatelem šíření jeho slávy. Většinou si však orkové své druhé jméno získávají sami, vlastními činy. Obvykle jej získávají během dospívání a toto jméno se může časem snadno změnit, pokud původní slavný čin nahradí jiný, ještě slavnější a pro daného orka výstižnější.

Příklady jmen

Mužská jména - Grom, Thrum, Drog, Gorrum, Harg, Thurg, Karg.

Ženská jména - Groma, Hargu, Igrim, Agra, Dragga, Grima.

Příjmení - Doomhammer, Deadeye, Forebinder, Elfkiller, Skullsplitter, Axeripper, Tearshorn, Fistcrusher, Nosebasher, Scruton.

Vzhled[]

Orkové vyhlížejí jako krvežíznivé a nebezpečné nestvůry, což do určité míry zapříčinil vliv démonické krve. Jsou poměrně robustní, mohutné stavby těla, rovněž jsou o něco vyšší, než lidé. To se týká i žen, které se muskulaturou často blíží k mužům. Jejich vlasy a vousy jsou štětinaté a hrubé, nejčastěji v černých nebo hnědých odstínech, s věkem šediví. Někteří orkové si nechávají narůst vousy, které splétají do copů, nebo nechávají volně, neroste jim však žádný knír. Jejich oblečení bývá prosté a jejich zbroj lze zřídkakdy označit za těžší, než koženou.

Oči orků jsou obvykle v odstínech hnědé, nebo jsou červené, modré oči jsou u čistokrevných orků považovány za symbol velkého a slavného osudu, který na jejich vlastníka čeká (případ Thralla). Rudě planoucí byly k nalezení pouze u orků pod vlivem Mannorothovy krve. Orkové mají mohutné, ostře hranaté čelisti opatřené dlouhými kly. Jejich uši jsou špičaté a směřují nahoru, nosy mají spíše kulaté a ploché. Muži se od žen mimo standartní rozlišení odlišují mnohem mohutnější čelistí i tesáky, rovněž stojí poněkud přihrbeně, mají výraznější ramena. Orkové se také někdy nechávají, používají syboly, které pro ně mají velký osobní význam, často to bývají znaky klanů. Jizvy jsou pro orka znakem zkušeností a stávají se tak jeho chloubou, kterou se mohou pyšnit zejména páni mečů, kteří do bitev zásadně nenosí nic oblečeného na hrudi. Barva jejich krve je červená (některé zdroje uvádějí černou, avšak ve WoW je použita červená barva).

Barva kůže je u orků rozličná, od šedé přes zelenou a hnědou až po temně rudou. Hnědou najdeme pouze u prastarých orkských klanů, které nikdy nespadly pod vliv démonů, je symbolem naprosté čistoty. Zelená se objevuje u všech orků, kteří se z moci démonů vytrhli a podle všeho je dědičná. Rudá se objevuje až u temné Hordy, která dodnes slouží Legii a je součástí mutací, které následovníky Legie nevyhnutelně časem čekají. V prvních fázích je červenající ork ještě očistitelný na zelenou, ale pokud dále pije krev démonů, brzy je ztracen ve fázi, kdy se po jeho těle začnou objevovat ostny.

Klany[]

Frostwolf klan

Frostwolf - Klan sídlící v Alteraku. Nejvíce tento kmen nesouhlasil s nadvládou démonů. Thrall také pochazí z tohoto kmenu a chvíly byl jejim náčelníkem ale poté co se musel věnovat Náčelníkování Hordy a tak pověřil slepého šamana Drek'thara velením tomuto kmenu.

Warsong klan

Warsong - Válečný klan který sídlí v části Kalimdoru zvané Ashenvale. Tento kmen je plný zdatných válečníků a nyní mů velí - Grom Hellscream.

Blackrock - Klan který částečně propadl temnotě, ale né všichni ! Nyní mu velí svrhnutý náčelník - Blackhand ničitel. Nic moc se o nich aktuálně teď neví ale ví se že sídlí v hoře Blackrock. Jejich pleť je šedá.

Vládci hromu (Thunderlords) - Klan který sídlí někde v Draenoru. Neví se přesně kde ale nespíše v Horách ostnaté cesty. Jsou to vynikajicí lovcia  někteří také šamani.. Rozumí zvířatům (né mluvou) asi nejlépe ze všech kmenů orků.  Jejich nynější náčelník je Fenris Vlčí Bratr

Roztříštěná ruka (Shattered Hand) - Klan který je také z části pořád pod nadvládou démonů. Ale někteří z nich se připojili k normální Hordě vedenou Thrallem. Nynější náčelník klanu Roztříštěná ruka je Kagrath Ruční ostří.  Tento náčelník je v Draenoru a je pořád pod vlivem démonů.

Blackrock klan

Klan Temného Měsíce (Shadowmoon Clan) - Veden šamanem Ner'zhulem který zmizel neví se kam. Tento klan je zaměřen spíše na šamany než na válečníky nebo lovce. Ale bohužel většina šamanů při příchodu démonů se stala zaklínači a pekelnými orky. Nějací orkové z tohoto klanu jsou né pod mocí démonů ale není jich moc.

Klan Dračí Huby (Dragonmaw clan) - Klan který je nepřátelský s drakama. Vraždí je a z jejich kůže dělají zbroj nebo s ní pokrývají jejich hradby. Tento klan sídlí v Draenoru. Konkrétně v Údolí temného měsíce. Tento klan je skoro celý pod nadvládou Illidari Démonů co slouží Illidanovy.. Jejich náčelník je Mor'ghor.. Ale nějací orkové s démonickou nadvládou nesouhlasí. Nedávám tomu moc času a v tomto klanu propukne revoluce.

Shadowmoon klan

Krvácející Kvílení (Bleeding Hollow) - Jejich náčelník je  Kilrogg Mrtvé oko. Kmen o kterém se také moc neví.. Akorát to že většina propadla démonům a stali se z nich Pekelní Orci.

Planoucí meč (Burning Blade) - Klan který skoro zanikl.. Jen pár bojovníků nebylo pohlceno démony a složily přísahu Thrallovy že budou poslušní.. Nyní se jim řiká mistři mečů.

Itashirova příručka[]

ORKOVÉ

Nazdar Určitě si říkáte, proč jsem vytvořil tento článek. Jedná se o takovou menší pomoc pro nováčky v RP orka, kteří postrádají menší směr a odrazoví můstek pro své postavy. Upozornuji že orkové jsou různorodí a proto se může stát že s jiným odborníkem se nemusíme zrovna shodnout, ale tohle by vám mělo stačit. 

Článek obsahuje mnou sepsané druhy orků (Můžete si libovolně vybrat z jakého prostředí váš ork pochází) a archetypy od Ursaka (Hassar), který se s námi o tyto moudra podělil na forku nejmenovaného serveru. Přeji vám příjemné čtení a pustíme se do toho.


Orkové se liší mnoha způsoby. Někdo je rozlišuje podle klanů, někdo podle prostředí a nebo tradic. Já jsem vám sepsal takové 4 základní druhy orků. 

Divocí orkové

Divocí orkové jsou potomci původních orků prastarého Draenoru, kteří narozdíl od jiných příslušníků svého národa nikdy nezapoměli na své prastaré tradice a způsoby. To se převážně odráží na jejich barbarském způsobu myšlení, bojů a celkově života. I přes to že nejsou natolik disciplinovaní, jsou to krutí protivníci kteří se neobávají svých nepřátel. Dalo by říct že mají vysokou absenci pudu sebezáchovy. 

Mluva: Tito orkové jsou ve své divoké podstatě natolik primitivní, že dokonce i svůj mateřský jazyk převážně ovládají ztěžka. Jedná se o lámanou orkštinu. 

Klany: Bleeding Hollow, Laughing skull, Bonechewer.

Náboženství: Obecně vyznávají víru v předky, avšak někteří se poddávají praktikám Krvavé magie, která je velmi prastará a kvůly krutým obřadům zakázána a odsuzována jinými klany. 

Prostředí: Příslušníci těchto orků sídlí převážně v tropických oblastech. Časté jsou také močály.

Osobnosti: Kilrogg Deadeye (Bleeding Hollow), Kaz/Mogor (Laughing Skull), Tagar Spinebreaker (Bonechewer)


Horští orkové

Horští orkové jsou národem orků, kteří žijí převážně ve vysokých hornatých oblastech. Liší se oproti jiným svou velmi tvrdou a disciplinovanou výchovou svých příslušníků. Jsou to krutí a obávaní protivníci a výborní řemeslníci svého národa. Nikdy nezapoměli na staré způsoby svých předků, avšak zastávají svůj způsob nových tradic které se rozvíjejí až do součastnosti. Dalo by se říci že klany těchto orků více lpí na síle, proto jsou převážně více uznáváni válečníci, než-li duchovní.

Mluva: Tito orkové ovládají plynulou orkštinu, avšak najdou se i tací kteří se naučí i základům obecného nářečí.

Klany: Blackrock, Black Tooth Grin (Později). 

Náboženství: Obecně vyznávají víru v předky.

Prostředí: Horští orkové žijí převážně v hornatých oblastech (Na povrchu, nebo v podzemí)

Osobnosti: Blackhand, Orgrim Doomhammer, Maim a Rend Blackhandovy (Temná Horda), Eitrigg (Nová Horda)

Vlčí orkové

Vlčí orkové jsou pojmenováni právě podle vlků, kteří jsou součástí jejich kultůry více, než-li pro jiné klany. Jsou to hrdí a odvážní orkové, kteří se společně s prvními krůčky naučili také jezdit na vlku. Jedná se o dobré řemeslníky (Né tak zručné jako u Horských), uznávané válečníky a moudré duchovní. Jejich způsoby jsou staré avšak postupně se vyvijí. Někteří příslušníci jsou známí bud svou silou a nebo moudrostí. 

Mluva: Ovládají plynulou orkštinu. Pro některé není obtížné naučit se obecnou řečí.

Klany: Frostwolf, Warsong, převážně Thunderlords.

Náboženství: Víra v předky.

Prostředí: Zimní až prériní oblasti. 

Osobnosti: Durotan, Thrall (Frostwolf), Grommash Hellscream (Warsong)


Temní orkové

Jedná se o velmi záhadný národ orků, který je známí svou mystikou a respektovanou vírou v předky. Každý jedinec je obeznámen tajemstvím a záhadami mnoha praktik týkajících se víry v předky. Příslušník převážně koná pro dobro svého národa a lpí na poznání nových tajů magie. Z mnoha příslušníků se v současné době stali černokněžníci a jen málokteří zachovali své tradice. 

Mluva: Ovládají plynulou orkštinu, avšak je možné že se příslušníci tohoto národa naučí i jiným jazykům.

Klany: Shadowmoon, Stormreaver.

Náboženství: Víra v předky. Převážně v této době uctívání démonů.

Prostředí: V podstatě jakékoliv.

Osobnnosti: Ner'zhul. Gul'dan (Dříve).

ARCHETYPY

Archetypy vám pomohou řídit se podle jistých vlastností, které ve většině případech nejsou nováčci schopni vymyslet pro svou postavu. Následující archetypy jsou 4 a v podstatě nejzákladnější které by jste měli znát. Doufám že vám pomohou.

Doomhammerův archetyp


Přirozený vůdce orčího lidu. Tito orkové ve společnosti většinou rychle postupují a brzy se z nich stávají velitelé, či stratégové.  Tento tip orka raději obětuje vlastní život než by nechal svého bratra ve zbrani padnout v bitvě. Jsou bojovnějí než Thrallův archetyp, problémy orčího lidu se většinou snaží řešit silou. Jsou sebejistí,nikoli však tvrdohlaví. A vůči svým vůdcům jsou naprosto loajální.

Thrallův archetyp

Tento typ orků je spíš dilomatický a chápající než ostatní archetypy. Nejsou rasističtí, nevěří, že mír je nedosažitelný. A čekají na den, kdy rasa orků konačně najde mír v jejich vlastním domově - Kalimdoru. Snadněji přijmají nové spojence, protože věří že v každé rase je dobro. Dokáží se nadchnout pro věc a jsou důvěřiví (nikoli však hloupí)

Gromův archetyp


Nejtvrdohlavější a realističtí. Drzý archetyp orka. Navzdory dobrosrdečnosti některých z nich jsou blízcí korupci temných sil. Jsou první kdo dají hlasitě najevou svůj nesouhlas s čímkloi a také se jako první uchylují k násilí, v uvažování krátkozrací, výbušní, silně nedůvěřivý k novým spojencům a tento fakt se nesnaží nikterak skrývat. Je-li nějaký ork této povahy měl by být i dostatečně velký a silný aby si za těmito názory mohl stát. V opačném případě se totiž takoví orkové nedožívají vysokého věku.

Gul'danův archetyp


Žádná rasa neni bezpečna před korupcí. Ani orkové nejsou výjimka, jak je vidět z jejich historie. Ti Guldanova archetypu se sami snaží korumpovat a manipulovat. Na první pohled jsou to civilizovaní orkové a po fyzické stránce bývají mírně pod průměrem a nezdají se být hrozbou. Přezevšechno zkutečnou hrozbou jsou. Svým lstivým intelektem dokáží přimět ostatní, aby jednali v jejich zájmu. 

Jak správně RPit Orka?

Společnost

Orkové (Nejedná se o vzácné případy) vyrůstaly ve společnosti, která vyžadovala aby její jedinci byly vždy těmi nejsilnějšími a nejzdatnějšími. Zkrátka přínos pro klan. Bylo nepřípustné, aby se z jedince stala jen přítěž klanu a proto byly vychováni tak, aby především konali pro dobro celku. Z toho důvodu by se dalo říci, že pro orka je vyhnanství naprosto to samé, jako rozsudek smrti.

Hrdost

Hrdost je pro orka naprosto přirozenou vlastností, ba dokonce nejdůležitější. Dodržují své slovo a především své stanovené zásady kterých se drží tak urputně, že by kvůly nim i zemřeli. Žádné živé duši bych nepřál, aby urazila orka. V takovém případě by vás jedinec vyzval na souboj (V několika případech, by na vás zaútočil i bez varování, jelikož je pro orka urážka naprosto nepřípustná). Mnohdy je naopak nepřípustné, aby jedinec na urážku spíše reagoval, ale jedná se převážně o duchovní, jenž jsou známí především svou klidnou povahou.

Také bych k tomu rád doplnil a zdůraznil, že se ! Mnohdy jsem se setkával s tím, že hráči hrají své orky více "lidsky" a tohle je vlastně nejčastější věc, na kterou zapomínají a opomíjejí. 

Respekt/Oddanost

Jelikož jsou orkové převážně velmi společenští (Jak jsem uvedl v prvním bodu) je pochopitelné, že musí respektovat své autority. A né jen je. Převážně respektují sobě rovné a hlavně starší (Šamany/Duchovní), kteří jsou mimo jiné i duší klanu a celkově společnosti orků. Nikdy nezradí (Opět připomínám, že jsou vyjímky), neopouštějí spolubojovníky a vždy následují svého vůdce.

Advertisement