Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Škola očarovávání patří společně se štíty a elementaristikou k základnímu vzdělání, kterým by si měl projít každý mág. Dělíme ji na celkem dvě sekce - vytváření zaklínadel a rozptylování magie. Obě podškoly jsou hojně využívány a v obou je potřeba nabýt dostatek znalostí pro bezpečné studium pokročilých odvětví magie.

Zaklínadla[]

Zaklínadla jsou kouzla, která jsou aplikována na nějaký předmět (případně na nějakou osobu), aby vykonávala určitou činnost, jsou-li spuštěna. Obecně tedy platí, že každé zaklínadlo je něčím spouštěno, něco vykonává a je fixováno na osobu či předmět. Formulí pro utváření zaklínadel jsou celé stovky a co víc, každá formule může být za pomoci myšlenek usměrněna do bezpočtu různých efektů. Dá se říct, že lze vytvořit téměř libovolné zaklínadlo. Samotné vytvoření zaklínadla vyžaduje určitou zručnost a především čistou a klidnou mysl, která musí zvládnout kouzlo usměrnit k přesnému specifikování toho, kdy a jak má fungovat. Každé zaklínadlo je z určitého množství magické energie utvořeno a další množství energie vyžaduje pro svou existenci a vytrvávání. Manové krystaly jsou velice vhodným prostředkem, jak zaklínadlu poskytnout velké zásoby energie pro dlouhé a účinné trvání. Energie je časem ztrácena, zaklínadla proto blednou, slábnou a zcela mizí. Některá je potřeba obnovovat jednou za pár dní, některá jednou za pár týdnů. S dostatečně velkým a plným manovým krystalem mohou vydržet i měsíce a roky. Začátečníci se pro bezpečnost nevěnují zaklínání živých cílů, pouze předmětů. Zaklínadla jsou šikovná věc použitelná jako nástraha, poplašné zařízení či jako ochrana. Velmi pokročilá kouzla z této podškoly spojené s magickými zbrojemi vytváří impozantní podporu či ochranu mága a jeho schopností.

Rozptylování magie[]

Rozptylování magie nachází tři velká využití. Prvním využitím je likvidace jakýchkoliv neúspěšných magických pokusů či nepohodlných zaklínadel. Druhé se nabízí samo ve válečné magii - přerušování a ničení kouzel nepřítele. Třetím je pak pouhé upravování a narušování kouzel nepřítele.

Rozptylování dokončených kouzel[]

Kouzla, která nevyžadují pozornost poté, co jsou úspěšně vyvolána (platí to zejména o zaklínadlech) ztrácí po svém vytvoření spojení s jejich tvůrcem. Tato kouzla lze rozptýlit pouze přímým napadením samotné struktury, která kouzlo utváří. Arkána je zde ve vláknech zohýbána a spletena do samotného kouzla. Jednotlivá vlákna drží pohromadě určitou silou, kterou je třeba překonat a následně je třeba strukturu rozložit na tolik, aby nedokázala držet pohromadě a rozpadla se. Po celou dobu je vhodné, mnohdy zcela nutné, udržovat rozptylované kouzlo pod dohledem a nechávat z něj arkánu unikat jen pomalu (rychlost jejího unikání se s rozpadem kouzla často mnohonásobně zvyšuje). Pokud toto krocení úniků arkány není dostatečné, přichází často exploze o velikosti závislé na síle rozptylovaného kouzla.

Rozptylování utvářených kouzel[]

Pokud někdo kouzlo teprve utváří nebo již vyvolal, ale dále jej musí udržovat a být na něj napojený, jsou celkem dvě cesty, jak kouzlo přerušit. První je napadení samotné struktury kouzla, které je prakticky totožné s rozptylováním již dokončených kouzel. Je zde pouze jediná odlišnost, struktura kouzla teprve vzniká či je udržována a vlákna arkány drží pod kontrolou mág kouzlo utvářející. Je třeba tuto jeho kontrolu narušit a začít s arkánou manipulovat větší silou, než jakou disponuje oponent. Co více, musí zde zůstat dostatek sil pro zničení samotného kouzla, to je naštěstí obvykle snadnější, než u kouzla již hotového.

Druhá možnost, jak rozptýlit teprve utvářené nebo aktivně udržované kouzlo, je odstřihnout spojení kouzelníka a kouzla. Každé kouzlo musí být udržováno proudem arkánové energie, která je nějak ohýbána a splétána. Lze narušit tento samotný proud a tak kouzlo nikoliv zničit, ale pouze přerušit. Výsledkem je pak (obvykle) pouhé vyšumění nevyužité arkány, většinou bez rizika explozí. Tyto pokusy vedou k otevřenému silovému souboji mágů a jsou proto mnohdy velmi riskantní.

Odklánění a upravování kouzel[]

Na schopnosti mága nejnáročnější způsob, jak rozptylovat magii, je její stáčení či upravování. Pokud nemáte síly nebo čas na úplné zneškodnění kouzla, můžete se jej alespoň pokusit srazit mírně stranou. Pouze částečné narušení struktury kouzla a částečné (či dokonce úplné) převzetí kontroly nad elementem, který jej tvoří vede k možnosti měnit trasu kouzla. Úplné otočení kouzla proti jeho sesilateli je téměř až nemožné, nicméně jeho sklonění stranou, aby se stalo neškodným, či dokonce nebezpečným pro útočníkova spojence, již možné je. Tato technika rozptylování je ještě riskantnější, než předchozí dvě popisované - pokud se nepodaří, přichází obvykle ničím nezpomalený zásah původně zamýšleného cíle, nebo zásah cíle, na který sice kouzlo původně nešlo, ale způsobilo na něm stejné/ještě větší škody straně obránce, než jaké by způsobilo i bez snahy jej odklonit úplně pryč. Kromě jemných či výraznějších změn cílů, na které je kouzlo zaměřeno, je také možné kouzlo v omezené míře upravovat. Tato míra je omezena hlavně nedostatkem času. Například ohnivou kouli tak je možné donutit zaniknout, rozdělit se na plameny, které pouze sežehnou její aktuální okolí.

Je nutné si pamatovat, že pokud má kouzlo nějaký konkrétní cíl a tento cíl vám je znám, je mnohem jistější a bezpečnější (i když ne na energii úspornější) tento cíl bránit magickými štíty. Dvojnásobně to platí, pokud takovým cílem jste vy sami. Nicméně pokud vidíte mága, který utváří kouzlo a nemáte ponětí, kam to kouzlo poletí, bývá vhodnější se pokusit kouzlo narušit. Narušení kouzla vyžaduje větší zkušenosti, obratnost i sílu, než jaké má mág, které kouzlo vyvolává (pokud je v plné koncentraci). Pokud si nejste jisti, že kouzlo dokážete zastavit jeho rozptylováním, dejte vždy přednost štítům.

Advertisement