Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Štítová magie je velmi důležitá pro každého mága. Poskytuje mu ochranu před fyzickými i magickými útoky, se kterými se může snadno setkat nejen v boji, ale i při běžném zkoumání arkanistických umění. I mistr tesař se někdy utne a nezdary pokusů i běžných kouzel by bez preventivních štítových kouzel končily často zraněními či dokonce tragicky. Štíty jako takové jsou samostatnou oblastí magie, nejsou však děleny na další podoblasti, třebaže jich je několik typů a lze je dělit vícero způsoby. Jsou považovány za jedno z nejnáročnějších odvětví magie, protože vyžadují mnohdy i celé týdny cvičení.

Základní dělení[]

Magické zbroje[]

Takzvané magické zbroje jsou slabé dlouhotrvající štíty, které mágové sesílají na sebe. Kouzlo ochraňuje celý povrch kouzelníka. Pokud je správně sesláno, působí pouze na útoky (magické i fyzické), které by mohly sesilatele ohrozit, nezastavuje tedy zbytečně teplo apod., není-li k tomu upraveno. Magické zbroje útoky nezastavují ani neodrážejí, vždy je pouze zpomalují a zmírňují. To je cena za jejich dvě hlavní přednosti - je snadné je udržovat po stránce nároků na magickou energii a s trochou cviku je možné je bez větších obtíží udržovat na sobě i ve chvíli, kdy mág sesílá libovolné jiné kouzlo. Lze je tvořit čistě arkánové, nebo částečně elementární (oblíbené jsou hlavně ledové), díky čemuž získávají doprovodné a zajímavé efekty, z nichž některé mohou i posilovat některé schopnosti a kouzla sesilatele. Poslední zmíněné, velice pokročilé a sofistikované zbroje však obvykle zvládnou jen zkušení mágové, kteří pilně studují školu také očarovávání.

Manové štíty[]

Manové štíty jsou štíty z čisté arkány. Arkána je ve své podstatě zároveň 5. elementem i kombinací 4 elementů ostatních a díky tomu dokáže jako jediná zcela zastavovat skutečně cokoliv, co se přes štít pokouší projít. Manové štíty jsou tak jedinými, které dokáží zcela zastavit jakýkoliv útok nejen magického, ale také i fyzického původu. Cenou za tuto výhodu je velká náročnost na magickou energii, jak už tomu bývá u všech kouzel, která pracují s čirou surovou arkánou. S dostatkem cviku a obratnosti i soustředění lze manový štít roztáhnout i před více osobami či před někým jiným, než je sesilatel. Po dostatku tréninku lze také se štítem v omezené míře manipulovat, roztahovat jej (zejména zde hrozí roztržení a zhroucení štítu), na vybraných místech vyztužovat. Všechny operace s manovým štítem včetně jeho samotného vytvoření jsou však nárnočné přímo úměrně ploše, kteoru zabírá. Manový štít je náročný i pokud má chránit jen přední část sesilatele, což z něj dělá jedno z nejobtížnějších kouzel na plná zvládnutí vůbec.

Elementární štíty[]

Velmi oblíbené jsou mezi štíty také štíty elementární, a to zejména mezi válečnými mágy. Jejich hlavní výhodou je rychlé sesílání. Začátečník dokáže elementární štít vytvořit mnohdy i do 3 vteřin, plně vycvičení váleční mágové je dokáží mnohdy seslat i během jediné vteřiny. Tyto štíty nevydrží mnoho, dokáží však do sebe pohltit magický útok elementu, na který jsou vystavěny. Jejich hlavní nevýhodou je krátké trvání štítu a jednoúčelovost. Sestavit štít, který má chránit proti dvěma elementům, je obzvláště v této rychlosti téměř nemožné, díky čemuž jsou tyto štíty zcela nepoužitelné proti kouzlům, která využívají dva elementy. Taktéž nechrání před fyzickými útoky. Elementární štít na rozdíl od manových štítů a magických zbrojí nemá žádný efekt na nic, co se netýká elementu, proti kterému je vytvořen. Ohnivý štít proto nepálí, ledový nemrazí. Kouzla zastavují tak, že je pohlcují do sebe a přebírají nad nimi kontrolu. Velmi pokročilé elementární štíty dokáží kouzla dokonce zcela obracet a odrážet, jako zrcadlo odráží světlo. Jejich výdrž je však silně limitována spěšným utvářením. Všeobecně se proto doporučuje je používat pouze v nouzi, pro reflexivní zastavování kouzel, kdykoliv jindy je doporučen štít manový.

Advertisement