Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Mágové jsou povoláním, které používá arkánu k vytváření kouzel. Jsou nejčastěji užívaným povoláním, které se disciplínou arkanistiky zabývá, nicméně jejich dělení je velmi členité a utváří se spíše v samotném RP (talenty jsou v tomto směru u mága naprosto bezpředmětné).

Jak jej RPit (ve zkratce)[]

Arkánová magie (spíše magie všeobecně) vyžaduje v první řadě inteligenci. Stat "Intellect" nedostal své označení jen tak. Mág by tedy rozhodně neměl být hloupý člověk (či být hraný ne příliš inteligentním hráčem, nic proti), jinak u něj nelze předpokládat přiliš rozvinutý talent na magii. Mágové studují magii celý život a to jim vyplňuje většinu každodenního života, díky čemuž jim zbývá jen malý prostor pro jiné věci. Mágové tak obvykle nebývají příliš schopnými šermíři nebo lukostřelci, ve věcech boje prakticky zásadně spoléhají na magii, až na pár drobných (a podotýkám, že na RP náročných) výjimek. Jejich postavení ve společnosti odpovídá jakési intelektuální elitě. Většina ras chová své mágy v úctě, ve věcech týkajících se magie jim obezřetně naslouchají a mohou s nimi jednat i s trochou strachu (co si budeme povídat, nikdo nechce na místě shořet). Arkána je v první řadě drogou. Každý její uživatel (bez výjimky) chce časem víc. Více arkány, více moci, více síly. Zároveň bývají mladí mágové před tímto chtíčem důrazně varováni, protože nechat se jím polapit znamená sám sebe brzy zničit, i přesto mívají mágové sklony k aroganci a lačnění po moci (magické i politické) častěji než takřka všechna povolání.

Ne až tak obvyklé (přesto časté) je RP mága jako mága temného až jako černokněžníka. Samotný černokněžník je problematický v tom, že fialová barva u jeho jména automaticky znamená, že je nepřítelem a hrozí tak u něj OOCčkaření. U mága nikdy nevíte, na čem jste. Nicméně, pokud chcete za mága jakkoliv užívat temnou magii, důrazně doporučuji přečíst si i článek týkající se černokněžníků a příručku pro záporáky. Pořád nebylo ještě odůvodněno, proč je mág považován za středně těžké povolání - je to pro jeho absenci schopnosti bránit se na blízko. Až příliš mnoho mágů má ve zvyku snažit se vykouzlit kouzlo během zlomku vteřiny, aby se mohli ubránit někomu, kdo je napadne ve chvíli, kdy od nich stojí metr. Jen minimum (a pouze těch poměrně zkušených) mágů se v takové situaci ve skutečnosti může ubránit, aniž by PGřili, to však až příliš mnoho mágů zcela opomíjí. Taktéž je potřeba znát lore arkánové magie (včetně ideálně všech jejích škol) a vybrat si z ní pouze velmi omezené množství těchto škol, které ovládáte na nějaké alespoň základní úrovni. Máte možnost vymyslet si vlastní školu, která zde není popsána, v takovém případě ji však vždy nejdříve konzultujte s GM, které má na starosti mágy.

Schopnosti v boji[]

Mág je uživatel arkány, tedy kouzelník a ten, kdo se drží mimo bitevní vřavu. Jeho hlavní úlohou je rozptylovat nebo za užití štítů zastavovat kouzla nepřítele, likvidovat magické nástrahy, nebo naopak tyto nástrahy a zaklínadla sestavovat, vrhat na nepřítele útočná kouzla. Arkánová magie je silně destruktivního charakteru a tak by také měla být RPna - je útočnou zbraní a obranou proti arkáně nepřítele, na více věcí (vyjma zaklínadel a očarovávání řpedmětů) se však moc nehodí (na léčení ji na příklad využít nelze, výjimkou jsou runy). Na mágovi nemá co pohledávat těžší zbroj. Mohou se vyskytout róby podšité kůží, aby alespoň trochu chránili, přesto se však jedná jen o lehce ozbrojené až neozbrojené povolání. Může nést dýku či meč, tyto zbraně však má jen pro případ naprosté nouze a obvykle s nimi neumí zacházet. Válečníkovi se rozhodně nemůže postavit, ne na blízko. Často bývá opomíjeno, že vyvolání kouzla vyžaduje jasné a zřetelné vyslovení magické formule a pohyb minimálně jedné ruky. To zcela znemožňuje kouzlit pouze pohledem, mávnutím ruky či jinak. Pokud není mág cvičený jako válečný nebo ideálně bitevní, nemá šanci se na blízko ubránit déle než pár vteřin. Je učenec a rádce, ne válečník.

Talenty[]

Talenty jsou u mágů snad nejvíce zavádějící a s lore nejméně související, co ve hře vůbec lze nalézt (z hlediska loru je lze prohlásit za bez obalu otřesné a mizerné). Věnujte proto této sekci prosím velkou pozornost, stejně tak článku o arkánové magii.

Arcane[]

Už jen název stromu je pro mnohé nováčky zavádějící. Všichni mágové (zcela bez výjimky) užívají arkánu. Arkána je energie, která je používána k sesílání všech kouzel, kterými mágové disponují. Tento strom by měl zastřešovat všechny, kdo používají ke kouzlům čistou arkánu, nemění ji tedy na žádný jiný element. To je pořád samo o sobě velice široké a mága jdoucího touto cestou tak nelze moc obecně specifikovat. Prozkoumejte sekci arkánová magie a tam si vyberte školu, kterou budete praktikovat. Tento strom je vskutku univerzální a vhodný pro všechny.

Fire[]

Tento talentový strom se tváří jako úzká specializace mága, nicméně lorově je pouze jedna škola elementaristiky, která zastřešuje všech 5 elementů. Oheň je pouze jedním z nich. I když to talenty moc neumožňují, dobrý elementarista umí sesílat i oheň, i led a případně i čisté arkánové střely. Jak už bylo vícekrát zdůrazněno, talenty mága jsou ošklivě zavádějící. Lze říct, že každý elementarista se nejspíše nějakým způsobem zaměřuje na jistý element, ve kterém pak může být lepší, než ostatní. Dokáže jej lépe ovládat. Oheň se patrně "drží" trochu jinak, než led, stejně jako se s mečem zachází jinak než se sekerou, jakmile však někdo umí obecně bojovat, je pro něj snadné zvládnout i meč, i sekeru, třebaže jedno z toho bude mít nejspíše radši. Bylo by však chybou tvrdit, že ohnivý mág neovládá led a naopak.

Frost[]

Podobně jako u stromu Fire je i tento velice nešikovně udělaný. Zahrnuje v sobě pouze elementaristy specializované na led a i ti mohou bez větších obtíží ovládat oheň, zemi, vzduch či čirou arkánu, snad jen se dá říct, že tento strom zvolili pouze proto, že se jim s ledem nejlépe pracuje a nejvíce jim vyhovuje, ani zdaleka však není možné říct, že ostatní elementy Frost mág neovládá, třebaže vrazil talenty sem.

Spelly[]

Blink[]

Evocation[]

Mana Shield[]

Counterspell[]

Scorch[]

Blizzard[]

Polymorph[]

Arcane Explosion[]

Arcane Missiles[]

Dampen Magic[]

Amplify Magic[]

Arcane Intellect[]

Ice Armor, Frost Armor[]

Ice Block[]

Cone of Cold[]

Frostbolt[]

Frost Nova[]

Frost Ward[]

Fire Ward[]

Fireball[]

Fire Blast[]

Flamestrike[]

Slow Fall[]

Remove Curse[]

Advertisement