Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Lordaeron 

Modré "L" v bílém poli, znak Lordaeronu

Lordaeron je společně se Stormwindem největším z původních Sedmi království, alespoň co se rozlohy týká. Při expanzi původního Arathorského království se aristokracie rozhodla svoji domovinu opustit a zkusit hledat štěstí v nově osídlených zemích. Většina nižší i vyšší šlechty si vybrala Lordaeron.

Na břehu rozlehlého jezera založili město Lordaeron, po kterém po rozpadu Arathorské říše dostalo celé království své jméno. V současné době je Lordaeron znám jako centrum osvícenectví, učení i víry.

Ekonomika

Lordaeronský rytíř

Lordaeron je vpodastatě samostatným státem, nemá přílišnou potřebu vyvážet ani dovážet. Obchoduje však s potravinami, rudou a kamením a to většinou ve snaze udržet dobré politické vztahy.

Náboženství

Lordaeronští jsou leckdy až fanatičtími následovníky učení Světla Svatého. Původní náboženství nechali daleko za sebou a velkou část z královské pokladny investují na výstavbu kostelů, katedrál a dalších svatostánků, které by jim měli pomoci přiblížit se Světlu .

Aristokracie

Současným Lordaeronským králem je strárnoucí Cohlen z dynastie Menethilů. Je považován za moudrého a spravedlivého krále, na korunu si však brousí zuby Criefové, jedna z dalších významných a bohatých Lordaeronských rodin.

Advertisement