FANDOM


V Erutijském souostroví operují hned dvě lidská království, Kul Tiras (z Esgarothu) a Lordaeron (z Faolova útesu). Obě užívají prakticky stejné lodě, pouze v jiných barvách. Taktéž lze zahlédnout lidské lodě v rukách místních pirátů a korzárů. Existují celkem čtyři třídy plavidel, které jsou alespoň relativně běžně k vidění.

Bitevní loď Editovat

Bitevní loď

Bitevní loď Kul Tirasu.

Bitevní lodě se vyznačují 18ti děly, obvyklé střední nebo velké ráže, tedy dostřelu 400 či 300 metrů a hmotnosti střel 12 či 15 kilogramů. Jejich velká výhoda je v obrovské palebné síle, která nemá v místních vodách žádné konkurence. Taktéž mají velmi mohutné pancéřování, zejména na přídi, což z nich dělá doslova ocelové čelo válečných flotil. Pro jejich schopnost přežít hlavně zepředu i těžkou palbu jsou často voleny jako vlajkové lodě. Jejich velkou slabinou je však nízká rychlost, málokdy převyšující 12 km/h (6.5 uzlů) a kvůli těžké přídi slabá manévrovatelnost. Proto jsou obvykle doprovázeny větším množstvím lehčích pravidel, které jim pomáhají odstraňovat nepřátelské lehké lodě, které by mohly s bitevníky rychle skoncovat, pokud by se jim dostaly do zad.


Válečná loď Editovat

WoWScrnShot 121514 220826

Válečná loď Kul Tirasu.

Válečná loď byla koncipována jako loď transportní. Většinou bývá naložena hlavně ostřílenými vojáky a má za úkol zahákovat a dobývat nepřátelská plavidla. Její hlavní předností je velká rychlost dosahující i 16 km/h (8.5 uzlů) a velmi dobrá manévrovatelnost. Děl obvykle nese pouhých 6, avšak v případě, že nemá k dispozici palebnou podporu těžších lodí, může být dodatečně vyzbrojena děly na palubě a nést tak až 12 hlavní. Obvykle nese těžká děla s dostřelem 300 metrů a hmotností munice 15 kilogramů, aby byla schopna i při malém počtu děl působit vážné škody, avšak není to pravidlem.

Dělová loď Editovat

WoWScrnShot 121514 222104

Dělová loď Lordaeronu.

Dělová loď byla vytvořena jako levnější obdoba lodě bitevní. Zdědila po své majestátnější matce nízkou rychlost a manévrovatelnost, avšak je alespoň o trochu rychlejší, zvládne až 14 km/h (7.5 uzlů). Její síla spočívá podobně jako u bitevní lodě ve velké palebné síle, lze na ní nalézt 14 děl. Podle aktuální mise se může ráže děl dost lišit, od lehkých děl s 9kg koulemi a dostřelem 500 metrů až po těžká děla s 15kg koulemi a dostřelem 300 metrů. Bývá používána často i jako podpora pozemní armády na pobřežních oblastech. Její velká výhoda spočívá v tom, že je znatelně levnější než loď bitevní. V námořních bitvách obvykle kryje křídla bitevní lodě proti lehkým plavidlům, protože se za nimi dokáže rychleji otáčet a svou palebnou silou je rozdrtit během jediné salvy.


Obchodní loď Editovat

WoWScrnShot 121514 221814

Staré obchodní loď Lordaeronské expedce.

Tyto lodě vůbec nejsou koncipovány jako válečné a slouží pouze pro přepravu zboží a osob, nicméně přesto lze na jejich palubě vzácně najít až 6 lehkých děl s dostřelem 500 metrů a hmotností munice 9 kilogramů, případně děl středních, s dostřelem 400 metrů a hmotností munice 12 kilogramů. Pro nulové pancéřování a rozsáhlé plachtoví dokáží vyvinout rychlost až 18 km/h (9.5 uzlů) a to z nich dělá jedny z nejrychlejších lodí vůbec, mají také mnohem lepší manévrovatelnost než jakékoliv jiná loď, vyjma lodí elfských.