Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

V Erutijském souostroví operují hned dvě lidská království, Kul Tiras (z Esgarothu) a Lordaeron (z Faolova útesu). Obě užívají prakticky stejné lodě, pouze v jiných barvách. Taktéž lze zahlédnout lidské lodě v rukách místních pirátů a korzárů. Existují celkem čtyři třídy plavidel, které jsou alespoň relativně běžně k vidění.

Bitevní loď[]

Bitevní loď Kul Tirasu.

Bitevní lodě se vyznačují 18ti děly, obvyklé střední nebo velké ráže, tedy dostřelu 400 či 300 metrů a hmotnosti střel 12 či 15 kilogramů. Jejich velká výhoda je v obrovské palebné síle, která nemá v místních vodách žádné konkurence. Taktéž mají velmi mohutné pancéřování, zejména na přídi, což z nich dělá doslova ocelové čelo válečných flotil. Pro jejich schopnost přežít hlavně zepředu i těžkou palbu jsou často voleny jako vlajkové lodě. Jejich velkou slabinou je však nízká rychlost, málokdy převyšující 12 km/h (6.5 uzlů) a kvůli těžké přídi slabá manévrovatelnost. Proto jsou obvykle doprovázeny větším množstvím lehčích pravidel, které jim pomáhají odstraňovat nepřátelské lehké lodě, které by mohly s bitevníky rychle skoncovat, pokud by se jim dostaly do zad.


Válečná loď[]

Válečná loď Kul Tirasu.

Válečná loď byla koncipována jako loď transportní. Většinou bývá naložena hlavně ostřílenými vojáky a má za úkol zahákovat a dobývat nepřátelská plavidla. Její hlavní předností je velká rychlost dosahující i 16 km/h (8.5 uzlů) a velmi dobrá manévrovatelnost. Děl obvykle nese pouhých 6, avšak v případě, že nemá k dispozici palebnou podporu těžších lodí, může být dodatečně vyzbrojena děly na palubě a nést tak až 12 hlavní. Obvykle nese těžká děla s dostřelem 300 metrů a hmotností munice 15 kilogramů, aby byla schopna i při malém počtu děl působit vážné škody, avšak není to pravidlem.

Dělová loď[]

Dělová loď Lordaeronu.

Dělová loď byla vytvořena jako levnější obdoba lodě bitevní. Zdědila po své majestátnější matce nízkou rychlost a manévrovatelnost, avšak je alespoň o trochu rychlejší, zvládne až 14 km/h (7.5 uzlů). Její síla spočívá podobně jako u bitevní lodě ve velké palebné síle, lze na ní nalézt 14 děl. Podle aktuální mise se může ráže děl dost lišit, od lehkých děl s 9kg koulemi a dostřelem 500 metrů až po těžká děla s 15kg koulemi a dostřelem 300 metrů. Bývá používána často i jako podpora pozemní armády na pobřežních oblastech. Její velká výhoda spočívá v tom, že je znatelně levnější než loď bitevní. V námořních bitvách obvykle kryje křídla bitevní lodě proti lehkým plavidlům, protože se za nimi dokáže rychleji otáčet a svou palebnou silou je rozdrtit během jediné salvy.


Obchodní loď[]

Staré obchodní loď Lordaeronské expedce.

Tyto lodě vůbec nejsou koncipovány jako válečné a slouží pouze pro přepravu zboží a osob, nicméně přesto lze na jejich palubě vzácně najít až 6 lehkých děl s dostřelem 500 metrů a hmotností munice 9 kilogramů, případně děl středních, s dostřelem 400 metrů a hmotností munice 12 kilogramů. Pro nulové pancéřování a rozsáhlé plachtoví dokáží vyvinout rychlost až 18 km/h (9.5 uzlů) a to z nich dělá jedny z nejrychlejších lodí vůbec, mají také mnohem lepší manévrovatelnost než jakékoliv jiná loď, vyjma lodí elfských.

Advertisement