Arathor - preMythia Wiki
Advertisement


Kul Tiras[]

Tento článek je zastaralý, pozvolna se vše upraví a dopíše. Momentální části textu které jsou vytvořené pro Erutii:

Armáda

Šlechta

Zlatá kotva na zelném poli, znak Kul Tirasu

Kul Tiras je jedním ze sedmi království , které se vytvořily po rozpadu Arathorské říše. Jeho území se rozkládá převážně na třech velkých ostrovech: Kul Tiras, Crestfall a Zul´Dare. Dále ovládá maličké ostrůvky všude možně po Východním království. Častým omylem je, že Tol Barad patří Kul Tirasu, jedná se však jen o významný obchodní uzel, spadající pod správu Arathoru, na kterém má Kul Tiras největší zastoupení.

Jeho hlavní město Boralus sídlí na ostrovu, nazývaným stejně jako stát - Kul Tiras. Město je složeno z mnoha přístavů, doků a obchodních čtvrtí, v nichž je neustálý ruch. Také zde sídlí královská rodina a nejvýznamnější šlechtické rody.

Jak Kul Tiras přišel k tak dobrému umění mořeplavectví je záhadou. Šeptá se o třech možnostech. Že ještě když se nevěřilo ve Svaté světlo se zaprodali Původnímu božstvu a to vodě. Jejich krev je svázaná s ní a voda je svázaná s nimi. Ač si to už neuvědomují a vyznávají Svaté světlo, jejich těla se modlí k Vodě.

Druhou možností je, že když kolonizační výprava přišla na ostrovy, objevila tu kmeny domorodců, které nezabili jako měli v rozkazu krále, ale spřátelili se s nimi a přijali je mezi sebe. Domorodci je na oplátku naučili co znali nejlépe. Mořeplavectví a rybolov.

Třetí, ač asi nejpravděpodobnější, tak také nejnudnější možností je, že se umění mořeplavby po letech odloučení naučili sami, přivedli k dokonalosti a nakonec se to stalo jejich přiozeností.

Ekonomika[]

Kul Tiraští vojáci

Díky nadvládě nad mořem jsou Kul Tirasští často nazýváni Králi moře. Ironií je, že nikdy žádného krále neměli. Vládne jim Lord-admirál.

Moře jim přináší nesporné výhody. Jejich obchodnické flotily udržují styky se všemi královstvími, ochotnými obětovat trochu času na prohlédnutí snad všeho zboží co existuje. V celém světě je vyhlášené Kul Tiraské dřevo, vynikající na stavbu lodí. Nejvíce obchodují s Arathorem , Stormwindem a Lordaeronem . Alteracku i Gilneasu se trochu vyhýbají, ale netrvají na úplném přetrhání kontaktů. Doopravdy přátelské vztahy má se Stormwindským královstvím .

Moře jim také zajišťuje dostatek potravy.

Náboženství[]

původní bohové byli obyvateli velice dlouho uctíváni, nyní už je plně nahradila víra ve Světlo svaté . Stejně jako všude možně mu staví svatostánky. Například v hlavním městě Boralasu je nyní rozestavěná ohromná katedrála zasvěcená Svatému Světlu , do které panovník vkládá nemalé investice z královské pokladny. 

Jediné ,co trochu kazí pověst Kul Tirasu v tomto ohledu, je skupina mágů – Hydromancerů, jejichž víra, tak jako ostatních mágů, není nejpevnější. Také se proslýchá, že část hydromancerů založila kult vody, kde vyznávají vodu jako božstvo. Vládce to nevidí moc rád, ale toleruje je, jelikož se nejedná o velký kult, rozbroje mezi ním a kultem nejsou a hydromanceři jsou velice důležitou složkou Kul Tiraského království. 

Aristokracie[]

Aristokracie Kul Tirasu má celkově 4 tituly

Lord-Admirál:

Nejvyšší vladař, „král“ → dnes Daelin Proudmoore

Lord:

Každý z rodů spravuje jeden ostrov.

Rod Seretem → Kul Tiraský ostrov

Rod Polunos → ostrov Tol Barad

Rod Crestfall →  ostrov Crestfall

Sir:

Klasický menší šlechticové

Kapitánové lodí (velká pomoc Kul Tirasu)

Potulní rytíři (velká pomoc Kul Tirasu)

Admirál:

Vojenská + šlechtická hodnost

Není dědičná

Armáda

Kul Tiraská armáda

-sepsal Ard

Advertisement