FANDOM


Sir Joan LearmontEditovat

WoWScrnShot 020214 113129

Sir Joan Learmont

Status-Mrtvý zahynul při posledním odporu proti Alteraku ve Westholdu.

Věk:22 letSir Joan Learmont přišel o otce když byl ještě dítě a proto byl věčný odpůrce rebelie. Od svého strýce Lorda Bethora se hodně naučil když dospíval a i v jeho mladém věku se s něho stal dobrý šermíř a nadějný rytíř i když byl s vedlejší rodiny. Po dobu "studené války" mezi Alterakem a Arathorem se Sir Joan snažil jakoliv pomoc s odhalením a neutralizace rebelie jednou doprovázel karavanu která převážela vybrané daně. Na cestě zpátky u rozcestníku ke kamenolomu nebo dále na západ byli přepadeni troufalíma rebelama, sir Joan a sir Daren si okamžitě začali krýt záda a zoufale se bránit proti početnějším rebelům. Přesto že dokázal sám zranit nejméně dva rebeli tak byl postřelen do nohy i poté se odmítal vzdát avšak kvůli vojákům i částečné zbavělosti sira Darena přikývl a boje ustali a daně rebelům byli bez dalšího boje vydány. Následovalo období kdy se sir Joan vrátil do Westholdu kde pomáhal s rekonstrukcí sídla a na další chod věcí po boku svého bratra Wylyna. Po několika týdnech se však alterak rozhold k masivní invazi a s jedním s cílu byl i Westhold který v té době měl být opevněná pevnost ale pilisády rozebrali farmáři a vojáci armády ve víře že Westholdu nic nehrozí. V následné bitvě s alterakem málem padla celá Westhodlská armáda v té době s jedna s nejsilnějších rodových armád v Arathoru avšak ztráty pro alterak byli vysoké, přesný počet padlých se neví ale odhaduje se že na straně Learmontu šlo o 40+- můžu a na straně alteraku o 100-150 mužů. Naneštěstí v této bitvě zahynul i Lord Bethor Learmont, Joan se ze zbytkem můžu stáhl na popravčí vrch před Stromgardem kde byla vybudovaná druhá obraná linie, na té také setrval a pomáhal odvracet útoky Alteraku než se Arathor zmohl na protiútok a Westhold byl znovu v rukách Arathoru. Následovala oprava, postavení a obnovení původních palisád nová rekonstrunce a zavedení nové domobrany sirem Joanem. Když však Alterak po nějaké době společně s Lordaeronem zaútočil a získal Stromgard a král byl zabit lustrem, odmítli se Learmonti vzdát a Sir Joan vedl rodovou armádu a zbytky věrných z Arathoru proti 300 vojákům Lordaeronu a Alteraku. Před zahájením bitvy ještě stihl prohlásit Lorda Darena Rotwella za zrádce a ke zbylím rodům vyslal posli aby se připojili za boj o Arathor a aby dostáli svému slibu a vazalské přísaze jedinému pravému králi a to Thorasovi Trollbanovi nástupci krále, krom pár vojáků však ani jeden rod nepřišel. V následující bitvě čelil Sir Joan Learmont s 50 muži proti 300 vojákům nepřítele i přesto způsobil těžké ztráty nepříteli a to smrt jednomu alterackému bojovému mágovi a více než 100 vojáků na straně nepřítele padlo, na druhé straně však byli Learmonti poraženi a vyvražděni, sám Sir Joan Learmont byl probodnut neznámým Lordearonským vojákem když se v sevření nepřítele ve svém hořícím sídle odmítl vzdát.

Turnaje

-Královský turnaj ke konci roku - Konaný 21.12. roku 203. Se sice sir Joan Learmont neumístil, avšak dokázal vyřadit dva největší favority a to Sira Rolanda a Lorda Torhena. Byl vyřazen Sirem Joachimem.

20. výročí nástupu krále Anerina - Se umístil na prvním místě po porážce Sira Erwina 5:4, souboj byl těsný, avšak Sir Joan stihl uštědřit svému soku poslední zásah než dostal možnost zaútočit a vyhrál díky dosažení pěti bodů.