Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Gilneas

Gilneaský znak

Gilneas, jedno z původních sedmi arathorských království, se rozkládá poloostrově v severní části kontinentu. Centrem království je stejnojmenné město, Gilneas. To lemují husté lesy a rozlehlá obilná pole. Povrch ostrovů je pak silně dramatický- časté jsou svahy, vysoké hory i útesy.

Ekonomika

Gilneas se snaží do okolních vztahů příliš nezasahovat, příliš tedy se zahraničím ani neobchoduje, což se neblaze podepisuje na jeho ekonomice. Sem tam však pošle do sedmi království karavany s kvalitním Schwarzwaldským dřevem a pšenicí.

Náboženství

Gilneané jsou vůči nově expandujícímu náboženství Světlu značně skeptičtí. Majoritou mezi nimi stále hrají stará přírodní božstva , která z ostatních království již téměž vymizela. Zvláštní uskupení, které je mezi místními známé pod jménem Sabat, dokonce ovládlo magii přírody. Využívají ji k léčení zraněných i zúrodňování polí. 

Aristokracie

Gilneas

Aristokracie (šlechta) má v Gilneaském království silné kořeny. Spletitá síť šlechtických rodin je ošetřena zákonem. Mezi staré a významné rody patří například Ashburyové, Armsteadové, ale především Greymanové, tedy rod královský. Po smrti Archibalda I. se na trůn před dvaceti lety dostal jeho syn, Archibald II. Greymane.

Advertisement