Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Na Erutijském souostroví působí velké množství rozličných nezávislých frakcí.

Hlavní frakce[]

Arathijská kompanie[]

Arathijská kompanie je uskupení žoldáků vedených lady Aerin a jejím manželem, sirem (či lordem) Tharenem Dherveny. Byla složena z přeživších Arathijských vojáků i šlechticů a několika dalších naverbovaných vojáků, kteří nebyli spokojeni s Esgarothem a rozhodli se jednat na svou pěst. Mají v plánu založit si jednou své vlastní sídlo mimo Esgaroth, pokud k tomu dostanou příležitost. Aktuálně se drží na ostrově Casadore, kde jsou zaměstnáváni.

Argetlis[]

Argetlis je poslední město vysokých elfů, kteří dříve obývali celý ostrov Erutia. Byli však dobyti Hordou pod vedením koncilu a nyní zbyl pouze tento jeden přístav, který se ještě brání útokům.

Esgaroth[]

Esgaroth je na Exodu se rozrůstající město založené lidmi, elfy a trpaslíky, kteří byli na Exodus a do roku 20 přeneseni bronzovou dračicí Invirmi z Arathi. Brzy se k nim přidalo i mnoho jedinců ze současné doby a společně staví město těchto 3 spojených ras. Ne vždy jednotné, avšak sílící sídlo uzavřelo mír s murloky a občas křehké spojenectví proti Koncilu s Triash'tarem. Esgaroth se nakonec přihlásil ke království Kul Tiras, pro které se stal vazalem.[]

Horda (Koncil)[]

Erutijská Horda, mnohdy označována pro zjednodušení Koncil, vznikla z části Thrallovy flotily plující do Kalimdoru. V bouři se oddělila a zůstala na Erutijském souostroví. Demoralizována a unavena už nedokázala Thralla najít a dohnat, nakonec se na něj zcela vykašlala a zůstala zde. Pak objevila elfy na Erutii a napadla je. V krvavé válce však začali prohrávat, až poslali prosbu o pomoc za Thrallem. Ten jim poslal posily, třebaže od něj původně dezertovali, a s jejich pomocí Erutia takřka padla. Nyní koncil ovládá velkou vojenskou silou takřka celou Erutii a moře kolem ní. Brzy ji však začali místo jejích velitelů ve skutečnosti vládnout černokněžníci, kteří se do té doby skrývali. Erutijské Hordě nyní opět vládnou démoni, třebaže o tom většina z ní vůbec neví.

Horda (Triash'tar)[]

Triash'tar vznikl jako jižní hlídková základna Erutijské Hordy pod vedením Kaginara Triash'loka, avšak ten brzy odhalil působení Koncilu a rozhodl se jednat. Triash'tar se pod jeho vedením oddělil od zbytku Hordy, avšak Thrall Kaginarově zprávě neuvěřil a považuje jej dodnes za zrádce. Triash'tar je aktuálně v otevřené válce s Koncilem, kterou z počátku přežil jen proto, že Koncil jej nebral vážně a byl zaměstnán Argetlisem, který však stále nepadl. Nyní se však Triash'tar opevnil a stal se skutečnou hrozbou, navíc ve spolupráci s Aliancí úspěšně dobyl Gar'thal, původní výchozí základnu Hordy.

Lordaeronská expedice[]

Lordaeronská expedice má hlavní sídlo na Faolově útesu, avšak její menší část sídlí také na ostrově Silithis u Esgarothu. Stala se hlavním centrem zejména místních paladinů a knězů, avšak i řady prostých vojáků.

Vedlejší frakce[]

Makrury (Bambus)[]

Makrury jsou humanoidní stvoření langustího či krabího vzhledu, jen velmi vzácně ovládající obecnou řeč. Bambus si žárlivě střeží, nesnáší cizince, nevěří jim, vyhánějí je a nebojí se na ně i útočit svými nebezpečnými klepety a šamanskou magií.

Murlokové (Rwmmlr Wrermmchgu)[]

Murlokové jsou v otevřené válce s makrurami, které loví a pojídají. Sami nevěří cizincům, vzácně mluví obecnou řečí, s makrurami sdílí podmořský jazyk. Jsou v míru s Esgarothem a nesnáší Hordu, nerozlišují od sebe v tomto směru Triash'tar a Koncil, všechny orky, troly a taury berou jako ničitele a dobyvatele, které se nebojí případně i napadnout.

Advertisement