FANDOM


Na Erutijském souostroví působí velké množství rozličných nezávislých frakcí.

Hlavní frakceEditovat

Arathijská kompanie Editovat

Arathijská kompanie je uskupení žoldáků vedených lady Aerin a jejím manželem, sirem (či lordem) Tharenem Dherveny. Byla složena z přeživších Arathijských vojáků i šlechticů a několika dalších naverbovaných vojáků, kteří nebyli spokojeni s Esgarothem a rozhodli se jednat na svou pěst. Mají v plánu založit si jednou své vlastní sídlo mimo Esgaroth, pokud k tomu dostanou příležitost. Aktuálně se drží na ostrově Casadore, kde jsou zaměstnáváni.

ArgetlisEditovat

Argetlis je poslední město vysokých elfů, kteří dříve obývali celý ostrov Erutia. Byli však dobyti Hordou pod vedením koncilu a nyní zbyl pouze tento jeden přístav, který se ještě brání útokům.

Esgaroth Editovat

Esgaroth je na Exodu se rozrůstající město založené lidmi, elfy a trpaslíky, kteří byli na Exodus a do roku 20 přeneseni bronzovou dračicí Invirmi z Arathi. Brzy se k nim přidalo i mnoho jedinců ze současné doby a společně staví město těchto 3 spojených ras. Ne vždy jednotné, avšak sílící sídlo uzavřelo mír s murloky a občas křehké spojenectví proti Koncilu s Triash'tarem. Esgaroth se nakonec přihlásil ke království Kul Tiras, pro které se stal vazalem. Editovat

Horda (Koncil)Editovat

Erutijská Horda, mnohdy označována pro zjednodušení Koncil, vznikla z části Thrallovy flotily plující do Kalimdoru. V bouři se oddělila a zůstala na Erutijském souostroví. Demoralizována a unavena už nedokázala Thralla najít a dohnat, nakonec se na něj zcela vykašlala a zůstala zde. Pak objevila elfy na Erutii a napadla je. V krvavé válce však začali prohrávat, až poslali prosbu o pomoc za Thrallem. Ten jim poslal posily, třebaže od něj původně dezertovali, a s jejich pomocí Erutia takřka padla. Nyní koncil ovládá velkou vojenskou silou takřka celou Erutii a moře kolem ní. Brzy ji však začali místo jejích velitelů ve skutečnosti vládnout černokněžníci, kteří se do té doby skrývali. Erutijské Hordě nyní opět vládnou démoni, třebaže o tom většina z ní vůbec neví.

Horda (Triash'tar)Editovat

Triash'tar vznikl jako jižní hlídková základna Erutijské Hordy pod vedením Kaginara Triash'loka, avšak ten brzy odhalil působení Koncilu a rozhodl se jednat. Triash'tar se pod jeho vedením oddělil od zbytku Hordy, avšak Thrall Kaginarově zprávě neuvěřil a považuje jej dodnes za zrádce. Triash'tar je aktuálně v otevřené válce s Koncilem, kterou z počátku přežil jen proto, že Koncil jej nebral vážně a byl zaměstnán Argetlisem, který však stále nepadl. Nyní se však Triash'tar opevnil a stal se skutečnou hrozbou, navíc ve spolupráci s Aliancí úspěšně dobyl Gar'thal, původní výchozí základnu Hordy.

Lordaeronská expedice Editovat

Lordaeronská expedice má hlavní sídlo na Faolově útesu, avšak její menší část sídlí také na ostrově Silithis u Esgarothu. Stala se hlavním centrem zejména místních paladinů a knězů, avšak i řady prostých vojáků.

Vedlejší frakceEditovat

Makrury (Bambus)Editovat

Makrury jsou humanoidní stvoření langustího či krabího vzhledu, jen velmi vzácně ovládající obecnou řeč. Bambus si žárlivě střeží, nesnáší cizince, nevěří jim, vyhánějí je a nebojí se na ně i útočit svými nebezpečnými klepety a šamanskou magií.

Murlokové (Rwmmlr Wrermmchgu)Editovat

Murlokové jsou v otevřené válce s makrurami, které loví a pojídají. Sami nevěří cizincům, vzácně mluví obecnou řečí, s makrurami sdílí podmořský jazyk. Jsou v míru s Esgarothem a nesnáší Hordu, nerozlišují od sebe v tomto směru Triash'tar a Koncil, všechny orky, troly a taury berou jako ničitele a dobyvatele, které se nebojí případně i napadnout.