Advertisement

Exodusský dráp je seskupení ostrovů nacházející se ja jihozápadě Erutijského souostroví. Jedná se o jedno z největších uskupení pevniny v rámci celého souostroví. Skládá se k Exodu, Silithisu, Bambusu a trojice bezejmenných ostrůvků (respektive... se jménem zcela nevyslovitelným, protože je z jazyka murloků).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.