Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Elementaristika je ve velké zkratce umění vyvolávat elementy. Základní elementy jsou 4 - voda, vzduch, oheň a země. Učenci se přou, zda-li je arkána spíše 5. elementem, nebo jen kombinací všech 4 jmenovaných, většinou je však označována za obojí zároveň. Všeobecně platí, že mág, který úspěšně zvládne vyvolávání jednoho elementu, se brzy naučí vyvolávat i element další. Obecně platí, že vyvolání jednotlivých elementů je přibližně stejně náročné, i když praxe ukazuje, že studenti jsou různě talentovaní na vyvolávání různých elementů. Od určité úrovně cviku však tento talent přestává být rozhodující. Není příliš těžké vyvolat jeden konkrétní element, mnohem těžší je však naučit se s ním s dostatečnou obratností zacházet. Nejsnazší je ovládání ohně, protože plameny dokáží vážně popálit ať už dělají cokoliv. Naproti tomu vytvořit kus ledu tak ostrý a tvarovaný, aby dokázal člověka skutečně vážně ohrozit, je už náročnější. Všechny elementy lze nejen vyvolávat, ale také ovládat (na příklad vodu ve sklenici, plameny ohně apod.), nicméně to znamená mnohdy i nutnost přiživovat samotný element další vyvolávanou vodou/ohněm apod. Pro spornou ovladatelnost a využitelnost vzduchu a země má oblast elementaristiky jen 3 plnohodnotné podoblasti: oheň, led a arkánu.

Oheň[]

Jak už jsem řekl, oheň je pravděpodobně nejsnáze zvládnutelný, pokud hovoříme o jeho ovládání. Samotné vyvolání ohně je přibližně stejně složité, jako vyvolání jiných elementů. Poté, co se mág naučí zapálit svíčku, se učí vyvolat plamínek nad dlaní. Pak následuje učení formování ohně do koule plamenů a stlačeného žhavého vzduchu, která je vrhána na cíl. Pokračuje se různými ohnivými pásy a jazyky, které jsou "protahovány" po zemi a stávají se tak nebezpečnými i pro více cílů. Vrcholem ohnivé elementaristiky obvykle bývá vyvolávání celých ohnivých explozí na určitém místě nebo sesílání drobných kusů lávy či meteoritů na cíl. Jakýmsi dalším rozšířením ohně je ledový oheň, jeho vyvolání však vyžaduje plnohodnotné vyvolání ohně a ledu a propletení obojího do sebe, což je velice náročné na soustředění a obvykle u studentů končí nepříjemnými nehodami.

Voda[]

Element vody sám o sobě není příliš dobře využitelný ani nebezpečný, přinejmenším podle dosavadních studií. Voda vyvolávaná z arkány je však často používána k vytvoření ledu, což otevírá celou ledovou magii. Začíná se z pravidla u zmražování malého množství vody, poté se pokračuje vyvoláním kusu ledu. Koule bývá nejsnazší, studenti se však postupně učí vytvořit ostrý ledový krystal, kterým již lze velmi účinně vrhat na cíl. Pokračuje se pak většími krystaly a případně celými pásy krystalů. Nejpokročilejší bývá sesílání celých kusů ledy z obloky na cíle.

Vzduch[]

Element vzduchu sám o sobě prakticky využíván není, je spíše kombinovaný s ostatními, aniž by si to mág příliš uvědomoval. Horký vzduch nebo naopak ledový je požíván při ohnivých a vodních kouzlech. Voda je zmražována do ledu, aby byla následně použita v podobě ledových projektilů, oheň je naopak soustřeďován do koulí žhavého vzduchu a plamenů. Mráz sám o sobě může být velmi užitečný pro zmražování vody, zamražení meče v pochvě, aby nebylo možné jej tasit či k odhození člověka či předmětu stranou.

Země[]

Země nám poněkud proklouzává mezi prsty. Může být kombinována s ohněm a tvořit tak lávu nebo žhavé planoucí meteority, které jsou velmi nebezpečné, nicméně samotné vyvolávání země je náročné až nemožné. Celá práce s tímto elementem je považována za nejnáročnější část elementaristiky.

Arkána[]

Arkána je silně výbušná a nebezpečná, pokud je soustředěna ve své čiré podobě do jednoho projektilu nebo místa. Arkánové střely jsou tak velmi užitečnou zbraní, stejně tak můžou být vyvolávány exploze této ve své podstatě velmi nestabilní energie. Tento "element", napsáno záměrně v uvozovkách, má i různá další, velmi široká využití, která jsou však detailněji zkoumána v ostaních školách magie. Práce se surovou arkánou je na magickou energii podstatně náročnější, než práce s jakýmkoliv jiným elementem, výsledky jsou však snadno také mnohem ničivější.

Advertisement