Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Zde naleznete stručný soupis démonů ve službách Legie, na které lze nejčastěji v našich podmínkách narazit. Pochopitelně že zde nenaleznete ani zdaleka všechny. Také chci dodat, že v zájmu pestrosti světa, PvE balancu i samotné logiky hry jsou zde uvedené informace mnohdy alespoň drobným dílem odlišné od lore Blizzardu. Odlišnosti zde vytváříme vědomě a schválně.

Pekelná stráž[]

WoWScrnShot 030715 000708.jpg

Páteř démonických armád, původně humanoidní rasa, která padla do spárů Legie a poté byla zkorumpována stínovou arkánou až do své současné podoby. Běžní démoničtí pěšáci se pohybují kolem výšky 2,2 metru a více, nosí pro ně specifickou těžkou zbroj, která, snad z trochu vytahovačně ponechává nechráněný hrudní koš a jedno rameno. Pekelní vojáci bojují s nesmiřitelnou brutalitou, bez rozkazu neustupují ani neutíkají a slouží jejich jedinému cíli - převálcovat protivníka, nebo alespoň posloužit jako maso do mlýnku, než nastoupí do boje ti "lepší" z řad Legie. Navzdory jejich místu v první linii opovrhují štíty stejně jako hrudními pancíři. Jsou tak poměrně snadnými cíli pro střelce a mágy, navíc nejsou příliš pohybliví. Tito vojáci však mají železné údery, těžké zbraně a nesmiřitelnou neúnavnost. Je moudré se s nimi proto na blízko neměřit.Rarach[]

WoWScrnShot 030715 123301.jpg

Drobná a fyzicky slabá bytost, avšak neobyčejně mrštná a rozhodně ne zanedbatelně mocná v oblastech pyromancie. Rarachové jsou zlomyslná a škodolibá stvoření, která doslova milují vyvádění čehokoliv, co jejich oběti rozzuří nebo rozesmutní. Přímo o život však někomu usilují jen vzácně, obvykle pokud jsou k tomu donuceni. V takových chvílích je však nelze podceňovat, jejich destrukční schopnosti zahrnují mnohonásobně více, než pálení ponožek, aby chyběly do páru. Jejich křehká fyzická schránka je snadno náchylná na fyzické útoky. Co proti nim naopak zcela postrádá smysl je velká část magických útoků, více než kterýkoliv démon odolávají především ohnivé a ledové magii. Existuje také druhotná, vyšší forma raracha, které rostou na zádech zakrnělá (nefunkční) křídla. Tito raraši jsou mocnější a nebezpečnější formou obyčejných rarachů, jak na úrovni schopností, tak na úrovni chování. Vyšší rarachové zabíjejí mnohem častěji, raději a snáze. Navíc umí kolem sebe vyvolat ohnivou explozi. Proto není doporučováno se k nim přibližovat a je lepší je zlikvidovat na dálku. Na rozdíl od ne příliš inteligentních pěšáků jsou rarachové vynalézaví a vychytralí.Pekelný pes[]

WoWScrnShot 030715 123440.jpg

Původně žijící a čisté zvíře zkorumpované démony a stínovou arkánou. Psi Legie jsou zcela hloupá stvoření, zrozená a cvičená pouze ke stopování a hledání svých obětí - mágů. Jsou poměrně odolní vůči magickým útokům a naplňuje je neustálý čirý hlad po arkáně. Proto vždy napadají všechny arkanisty a snaží se z nich hladově rvát maso a při tom i jejich moc. Velmi dobře také vycítí velké množství kouzel, pokud nejsou opravdu důmyslně a silně chráněna. Dokáží kouzla dokonce i pohlcovat, stejně jako moc svých obětí. Jejich slabinou je nulová výzbroj, jakkoliv mají ostré a nebezpečné zuby, jejich kůže je stále jen kůže a jejich mysl se nevzmůže na nic kreativního, proto pro klasického válečníka není likvidace pekelného psa o moc složitější, než likvidace jakékoliv jiné velké šelmy. Naopak mágové by se před nimi měli být na velkém pozoru. Psi dokáží překonat poměrně rychle i delší vzdálenosti a svému cíli dokáží velmi účinně narušovat kouzla a vysávat energii, díky čemuž před nimi kdekdo padne rychle vyčerpán.Chodec prázdnotou[]

WoWScrnShot 030715 123720.jpg

Chodci jsou neforemná robustní stvoření nesoucí vždy nějakou zbroj či alespoň náramky, které je pojí s materiálním světem. Bez těchto předmětů jsou snadno zranitelní a takřka bezmocní. Avšak s nimi se stávají vskutku tvrdým oříškem. Jejich útoky jsou čistě magické (konkrétně stínové) a jejich těla jsou ze všech nejodolnější proti všem myslitelným typům poškození. Chodci se tak stávají jen těžko zabitelnými démony. Jejich flegmatická povaha a absence schopnosti mluvit z nich dělají velmi dobře poslouchající a snadno ovladatelné démony, avšak převzít nad nimi kontrolu a sebrat ji jejich pánovi je u větších druhů velice obtížné až nemožné. Navíc jsou schopni se za použití stínové magie léčit. Jejich útoky způsobují nebývalou mentální bolest, zasažené oslabují a budí v nich nezastavitelnou nenávist v chodce. Chodci na sebe tak snadno dokáží strhnout pozornost i veškerou palbu zatímco jiní, méně odolní, avšak po útočené stránce mocnější a destruktivnější démoni rozpoutají nerušeně spoušť.Shivarra[]

WoWScrnShot 030715 124331.jpg

Válečnické kněžky temnot a Sargerase samotného, pronikavého intelektu a jedny z nejnebezpečnějších v řadách démonů. V boji spoléhají hlavně na útok a obratnost, při své velikosti, počtu rukou a magické moci však dokáží odvrátit nemálo útoků a svými meči kolem sebe rozsévají smrt. Při boji s nimi se doporučuje především nikdy nespoléhat na samotné obklíčení - kněžky dokáží velice efektivně útočit na všechny strany kolem sebe. Obecně se proto doporučuje na ně soustředit hlavně palebnou sílu. Není však dobré je nechat bez povšimnutí, jsou pro ostatní démony důležité jak coby velitelky, tak coby léčitelky. Jsou jedinými démony, kteří dokáží léčit démony ostatní, a v bitvách to nezřídka užívají.Strážný zloby[]

WoWScrnShot 030715 125226.jpg

Ze stejné rasy, jako nechvalně proslulí eredarští černokněžníci, avšak tito válečníci magii neovládají. Místo toho se zaměřili čistě na boj a jejich styl silně připomíná běžnou pekelnou stráž, avšak v dalece ničivějším a inteligentnějším vydání. Obvykle slouží jako čestná stráž velitelům nebo jako velitelé v poli. Při útoku na ně je dobré snažit se jim dostat do zad, pokud to je možné. Před sebou dokáží rozsévat smrt a ničení velmi účinně, avšak na rozdíl od shivarr mají přece jen pouhé dvě ruce. Jejich bojová taktika se skládá především ze srážení nepřátel na zem a širokých a rozmáchlých útoků na více nepřátel najednou.Strážný záhuby[]

WoWScrnShot 030715 125850.jpg

Jedni z nejmocnějších a bohužel pořád poměrně běžně se vyskytujících démonů. Strážní záhuby dokáží létat, i když nejsou příliš dobrými letci. Na zemi dokáží jejich kopyta, drápy a meče působit strašlivé škody, co je na nich však nejstrašlivější je jejich druhá tlama umístěná místo břicha. Ta dokáže chrlit plameny na své oběti. Po každém takovém "čísle" se sice musí dlouho "nadechovat", avšak za sebou nechává jen zohavená a spálená těla. Pokud musíte bojovat se strážným záhuby, držte se především za ním jak to jen jde a neustále si dávejte pozor na jeho ocas a kopyta, shazující nepřátele k zemi. Za zmíňku také stojí schopnost strážných proklít a významně oslabit svůj hlavní cíl.

Advertisement