Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Hned úvodem bych chtěl říct, že jsem magii záměrně okuchal a zjednodušil. Proto se vám může snadno zdát, že zde některá fakta zkresluji nebo vypouštím. Snažím se vytvořit model, který je vyvážený, jeho jednotlivá zaměření nejsou přehnaně OP a zároveň je přehledný a snadně porozumitelný. Chtěl bych upozornit že v zájmu férovosti hry a držení mágů při zemi, aby přehnaně neOPčkovali, jasně stanovujeme základní pravidlo naší magie - každé kouzlo je vytvářeno za užití gest A slov. Pokud máte svázané ruce, nekouzlíte. Pokud máte roubík, nekouzlíte. Pokud použijete jedno-dvě slova a jedno rychlé gesto, hodíte tak možná plamínek nebo sprchu jisker. Magie NENÍ o tom, že během jedné vteřiny vyčarujete magický štít, který zastaví několik úderů dvouruční zbraně. Děkuji za pochopení.

Úvod do magie[]

Hlavním klíčem k magii je vědět, co magie vlastně je a jak ji lze využívat. Za magii bychom mohli prohlásit jakékoliv využívání jiných než fyzických sil k dosažení nějakého hmatatelného/viditelného výsledku, já se však nebudu zabývat magií Světla či přírody (takzvaná "svatá/božská magie") a budu se držet jen arkanistiky. Arkanistika je uměním využívání arkány - energie, která proudí celým světem. Arkána je považována za pevnou součást našeho světa, patří k němu stejně, jako země nebo vzduch. Jako se voda shromažďuje v řekách, arkána se shromažďuje ve vláknech, provazech a celých proudech energie. Tato energie prochází celým světem a je také shromažďována v tělech živých organismů. Ti, kteří mají dostatek talentu, schopností a tréninku, dokáží arkánu vycítit, manipulovat s ní a dokonce ji používat pro kouzlení.

Dělení magie[]

Pokud se budeme držet jen arkanistiky, je zde celá řada škol, které se zabývají různým využíváním arkány. Každý začínající mág se učí samozřejmě vycítit energii a manipulovat s ní, pak se přechází obvykle k proslavenému zapalování svíček nebo k zmražování lžíce vody. Tyto úkony jsou branou do elementaristiky. Ve chvíli, kdy mág ovládá s dostatečnou obratností své schopnosti, může se začít věnovat škole štítové magie, která má za úkol jej naučit bránit se proti útokům ostatních i proti svým vlastním nepodařeným pokusům. Nekromancie je školou, kterou se proslavil hlavně Faldir a jeho následovníci. Byla již dávno prohlášena za ilegální a její používání i výuka je trestáno vyhoštěním či dokonce smrtí. Pokročilejší mágové se pak zabývají následujícími školami.:

Trochu stranou z celé řady arkanistických oborů stojí runová magie. V Arathi není příliš známá ani prostudovaná, nicméně o existenci run se ví a ve Věži o nich je několik knih. Někteří z místních mágů s nima experimentují. Za zmínku stojí také válečná magie, i když zde se nedá mluvit o konkrétní škole magie ale pouze o specializaci a zvláštním výcviku mága.

Advertisement