Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Argetlis z dálky, od moře.

Argetlis je hlavní elfský přístav na ostrově Erutia. Původně sloužil pouze jako centrum obchodu, avšak po Velké Erutijské invazi se stal jediným dosud odolávajícím městem, kam se stáhli všichni přeživší elfové. Ti pohotově zesílili jeho obranu a nyní jej hrdinně brání. Jeho výhodou je zejména velmi dobrá pozice. Na západ a na sever od Argetlisu je ne moc rovný a hlavně bažinatý terén, který umožňuje jen nepohodlnou přepravu válečné techniky po zemi. Celá jižní oblast je chráněna pásmem ostrůvků známým jako Iskartův hřbet. Ten v kombinaci s mělčinami mezi jednotlivými ostrůvky tvoří prakticky neprostupnou bariéru pro větší lodě a na jeho jihovýchodním konci mu dominuje Faolův útes, Lordaeronem držené sídlo, které Argetlisu slouží mimo jiné jako hlídkový bod. Na východ od Argetlisu se pak rozkládá korálový útes, nad kterým se tyčí magický maják. Do mělčin plných ostrých vápencových útvarů si netroufne vplout nikdo, trosky kdysi ztroskotané lodi jsou snad dosti výmluvným varováním. Jediným přístupem do města po moři je tak úzký a dobře bránitelný prostor na sever od doků. Jedinou cestou ze souše je brána.

Pohled na bránu a hradbu.

Samotná brána Argetlisu je utvářená magicky, stejně jako je magie hojnou měrou užívána k celkové obraně hradby. Ta je chráněna příkopem plným naostřených kůlů. Hradba není příliš vysoká a nemá žádné cimbuří ani ochoz, elfové ji nepoužívají k ničemu jinému, než ke krytí. Za ní jsou připravováni lukostřelci, kteří přes hradbu střílí obloukem, z bezpečí. V Argetlisu dále stojí 4 věže, z nichž každá má na své špici magické zařízení ovládající orb uložený v mnohem menší věžičce zasazené do hradby. Tento orb shromažďuje magickou energii a po aktivaci ji vystřelí v podobě arkánového projektilu na určené místo, jeho zásah předčí zásah těžkého děla. Právě tato strašlivá zbraň pomohla Argetlis ubránit. Vzhledem k faktu, jak jsou věže vysoké, se proti těmto střelám takřka nedá krýt. Pásmo stromů kolem Argetlisu je vykáceno, ne však sekerami elfů, ale těmito jejich věžemi. Elfové již pouze odnesli a dočistili, co bylo zničeno.

Pohled do města.

Samotné město je složeno (na screenu zprava odzadu) ze sídelního paláce, akademie mágů, místní odpočinkové společenské budovy, armádní a námořnické centrály a dále z několika drobnějších budov různého využití.

Advertisement