Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Šestinozí se vyvinuli z plazů a kdyby si zachovali původní 4 končetiny, stále by sem byli započítáváni, až na ně totiž mají takřka totožné znaky. Šestinozí jsou skupinou tvorů s dlouhým tělem, malou výškou a 6ti končetinami. Patří sem celkem 3 typy zvířat - diemetradoni, basiliskové a krokoliskové. Zejména basiliskové a diemetradoni se vyznačují neobyčejně hlasitým řevem, který je podtržený pronikavým syčením - už jen to samo o sobě mnohdy stačí k vyděšení nepřítele.

Diemetradoni[]

Diemetradon pralesní (vlevo) a diemetradon písečný

Diemetradoni se vyznačují velkou, dobře prokrvenou plachtou, kterou mají nataženou na zádech mezi dlouhými ostny vyrůstajícími z obratlů. Plachta jim slouží ke komunikaci a také k regulaci tělesné teploty. Jejich kůže je velice silná a tuhá, a třebaže neobsahuje žádné kostěné destičky, je jen těžko proniknutelná a lehčí sečné zbraně přes ni tak sotva pronikají do krve. Větší zelený druh diemetradona pralesního se pohybuje v zalesněných oblastech, kde sice loví na souši, často se ale pohybuje i ve vodě, ať už sladké, nebo slané. Běžně dorůstá 10ti metrů, největší známý exemplář spatřený na Exodu však dosahoval délky úctyhodných 15,5 metrů, což z něj dělá jednoho z největších predátorů. Červená odrůda diemetradona písečného se vyskytuje v sušších oblastech, tento podstatně menší druh však obvykle nepřesahuje 6,5 metrů a v Erutijském souostroví zatím nebyl spatřen.

Basiliskové[]

Basiliskům se na zádech vyvinuly velké taškovitě se překrývající kostěné pláty, které z nich tvoří takřka neudolatelné tvory. Měkké je pouze jejich břicho, při jejich několikatunové váze a minimální výšce je však takřka nemožné se k němu dostat. Na rozdíl od diemetradonů a krokolisků vůbec neumí plavat a vodě se vyhýbají, nejspíše proto, že by v ní patrně rychle klesli ke dnu. Živí se býložravě a říká se o nich, že občas chroupou dokonce kameny. V Erutijském souostroví zatím nebyli nikde spatřeni. Nejsou agresivní, nicméně brání se napadení s velkou houževnatostí a třebaže nemají ostré zuby, mají v čelistech velmi silný stisk. Síla jejich řevu se blíží k prahu bolesti a většinu útočníků dokáže zcela dezorientovat a zastrašit.

Krokoliskové[]

Párek krokolisků mořských

Krokolisk je ze všech šestinohých nejméně obrněný, to z něj však nedělá nejméně nebezpečného. V džungli žijící druhy s oblibou číhají v četných jezírkách stojaté vody, odkud útočí na zvěř, která se přijde napít. Některé druhy (na příklad krokolisk mořský) se adaptovaly na život ve slané vodě, kde útočí hlavně na želvy kladoucí vejce. Taktéž vybírají hnízda želv, nepohrdnou však ani jinou kořistí, která se k nim příliš přiblíží, ať už na souši, nebo ve vodě. Někteří krokoliskové mají na zádech 2 řady blán podobných těm diemetradonským, nicméně o jejich smyslu se vedou spory.

Advertisement