Arathor - preMythia Wiki
Advertisement

Ne příliš rozšířené povolání, které aktuálně najdeme pouze u trolů, orků a taurů, tedy obecně u Hordy. Z Aliance šamanismus nepraktikuje v naší době takřka nikdo a ony velice vzácné výjimky nejsou hratelné. U Hordy tvoří šamani hlavní sílu duchovního života a působí jako rádci, léčitelé a ve své podstatě i jako kněží, avšak dovedou přivolat i ničení a zkázu na nepřátele svých kmenů, stejně tak si dokáží poradit i v boji se zbraněmi, čímž ze sebe dělají silně univerzální povolání.

Jak jej RPit (ve zkratce)[]

Šaman si nevysloužil označení "těžká obtížnost" jen tak pro nic a za nic. Coby duchovní vůdce/pomocník takového vůdce v kmeni má šaman na starost pořádání různých rituálů, slavností a jiných akcí, jinak řečeno drobných hráčsky organizovaných eventů. Je sice možné hrát šamana aniž byste se snažili i několikrát do měsíce uspořádat event, nicméně pokud chcete skutečně naplnit roli tohoto povolání ve světě, měli byste se vydat i touto cestou. Velkým problémem je u šamana také samotná magie. Všechna jeho kouzla za něj provádějí duchové, nicméně duchové nemusí šamanovi odpovědět, když je volá a když přesto přijdou, mohou odmítnout, co se po nich chce. Šamanská magie slouží k udržování rovnováhy světa a jeho obraně před silami, které jej chtějí zničit (Plamenná legie), nelze ji však používat k malichernostem. Pokud požádáte ducha vody, aby utopil jednotku vojáků, kteří přišli vypálit vaši vesnici, která duchy ctí, následuje je a chrání přírodu, nejspíše vám vyhoví a jednotku potká nemilá nehoda. Pokud jej požádáte, aby vám naplnil káď na koupel, nejen, že se na vás vybodne, ještě se s nejvyšší pravděpodobností rozzuří a odmítne vám i celé měsíce či dokonce roky odpovídat na jakékoliv seberozumnější prosby (v extrémním případě dokonce může potrestat vás i celou vesnici nějakým útokem). Duch je partner, moudrý rádce a průvodce, nikdy ne sluha šamana.

Problémem je u šamanů taktéž jejich postavení ve společnosti. Šaman si buduje vztah s duchy celý svůj život a následuje jejich rady a jejich filosofii. Duchové elementů vyznávají rovnováhu, nikomu nestraní a dělají jen to, co je pro svět správné a potřebné, aby mohl dál zdravě žít. Šamani tuto filosofii s duchy sdílí (kdyby tomu tak nebylo, duchové je nikdy nevyslechnou) a tím pádem jsou nuceni se jí řídit. Šaman sám o sobě se tak stává moudrým a obvykle objektivním rádcem. Zdůrazňuji rádcem, nikoliv velitelem. Šamani nevydávají rozkazy, snad až na výjimku válečných šamanů, kteří mohou být přímo považováni za součást armády. Šaman pouze dává rady vůdcům vesnice, kteří by jim měli naslouchat. Mají velkou úctu a každý, kdo dostane jejich radu, by se jí měl řídit, nicméně vždy je možné šamanovu radu odmítnout a jít si vlastní cestou. Jejich slova si každopádně budují váhu na moudrosti a schopnosti se dívat ne problémy co nejvíce objektivně, váhu si získáváte dobou služby vesnici a míou své moudrosti, nikoliv samotným faktem, že jste šamani. Pokud takovýto přístup nedokážete jako hráči udržovat (sáhněte si do svědomí, kolik z vás takový přístup opravdu dokáže téměř vždy mít?), RP šamana se prosím vyhněte. Není pro vás. Pokud si naopak myslíte, že něco podobného zvládnete, je plnohodnotný a správně hraný šaman obrovskou výzvou a také jeden z nejlepších prostředků, jak organizovat dění v táboře/vesnici.

Schopnosti v boji[]

U šamanů rozsah jejich schopností velmi silně záleží na tom, pro jakou specializaci se rozhodnou. Působí jako kouzelníci i jako válečníci, nosí lehké (z pravidla kožené) zbroje, dávají přednost volnému pohybu, avšak vyžadují i určitou ochranu, jelikož se mnohdy dostanou i velice blízko ohnisku boje. Taktéž umí používat štíty a třebaže se nemohou rovnat čistě válečnickým povoláním, ovládají i zbraně, mnozí z nich se k šamanismu dostali až v dospělosti poté, co si již prožili několik let jako válečníci či lovci, případně řemeslníci. Detailněji se budu jejich schopnostem, výhodám a nevýhodám věnovat až u jednotlivých talentových sestav. Jejich magii se podrobněji věnuje článek šamanismus. Obecně platí, že většina šamanů se specializuje na jeden až dva elementy, jen málokteří (např. Thrall) se je snaží udržovat v rovnováze. Každý ze 4 elementů má svá charakterové rysy, které se do jisté míry přenášejí i na šamany, kteří jej přednostně ctí.

Talenty[]

Elemental[]

Šamani, kteří se vydali cestou destruktivní magie se drží od bojiště spíše dále, pokud u sebe mají zbraň, umí si poradit na určité základní úrovni se zbraní (i s holí), avšak preferují boj na dálku. Jsou-li napadeni z blízka, snaží se dostat se od nepřítele do bezpečnější vzdálenosti, aby získali čas pro seslání dalšího kouzla nebo aby vydrželi než dorazí pomoc. Mají-li však dostatečný prostor, komunikují s duchy elementů a žádají je o pomoc pro sebe a své spolubojovníky. Primárně se zaměřují hlavně na elementy ohně a země, kde země je používána na destrukci foritifkací, zatímco oheň ničí (skrze plameny a blesky) těla nepřátel. Elementy větru a vody bývají drženy spíše stranou u těchto šamanů, avšak i ty lze používat ofensivně. Elemental šamani jsou nebezpeční, avšak platí u nich, že rozmluva s duchy může velice často trvat déle, než vytváření standartního arkánového kouzla. Proto by se šaman měl vyvarovat přímých konfliktů s mágy, kteří mají svou magii plně pod kontrolou (zatímco šamani pouze žádají o pomoc, sami kouzla nesesílají) a jsou všeobecně spolehlivější a rychlejší. Tito šamani jsou navíc z těch, kteří nejsou příliš zkušení v boji. Jejich hlavní síla proto spočívá hlavně v podpoře válečníků z bezpečné vzdálenosti. Ti z mocnějších Elemental šamanů se však časem dokáží vypořádat i s většinou mágů, stejně jako si dokáží i s holí poradit s všelickým slabším vojákem, který se k nim dokáže dostat na blízko. Jejich léčitelské schopnosti by měly být výrazně slabší než schopnosti léčitelů, avšak rozhodně nejsou zanedbatelné.

Enchancement[]

Mocní váleční šamani jsou agilními až středně těžkými válečníky, kteří využívají v boji plnou podporu duchů v podobě surové elementární síly, kterou duchové posilují jejich zbraně. Taktéž používají hojně totemy elementů, skrze které duchové dodávají síly jak jim, tak jejich spolubojovníků. Třebaže se konstitucí mnohdy nevyrovnají válečníkům, podpora v podobě elementárních zbraní z nich činí velmi nebezpečné protivníky i pro ně. Slabinou těchto šamanů jsou opět slabší léčitelské schopnosti (i když i oni ovládají základy). Také o nich platí, že se soustřeďují spíše na využívání elementů k posílení svých bojových schopností, než na reálné elementrání útoky na dálku. Nicméně i ty ovládají a proto je nelze brát na lehkou váhu ani při boji na dálku. Jen málokdy však používají štíty, což z nich činí v kombinaci s jejich lehčí zbrojí relativně snadné cíle pro střelce. Stejně jako Elemental šamani jsou taktéž ohroženi ze strany mágů, zatímco válečníci by se jim měli stavět do cesty spíše jen s velkou opatrností. Málokdy užívají element vody, avšak mnozí z nich se specializují na element vzduchu, který jim umožňuje útočit ještě rychleji nebo vyhazovat z rovnováhy nepřátele. Jejich obliba v elementech země či ohně je podobná jako u Elemental šamanů.

Restoration[]

Šamani, kteří volí cestu vody, volí nejčastěji léčitelství a řadí se do této poslední kategorie. Voda je hlavní složkou každého živého těla a má tak největší vliv na to, jak tělo dopadne, je-li zraněno. Často v kombinaci s léčivými bylinami se tak element vody stává v rukách Restoration šamanů velkou pomocí pro ostatní. Slouží všeobecně především jako podpora, proto jsou jejich schopnosti ohledně destruktivních kouzel a boje omezené, avšak i oni je ovládají a proto nelze brát ani Restoration šamana na lehkou váhu, dojde-li k boji, třebaže je lze považovat z šamanů za všeobecně nejméně nebezpečné.

Advertisement